Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stig vill förnya kyrkan

Annons

Deras svar är: "Naturligtvis har den det. Men först måste man samtala om dess förtjänster och fel, för att skapa förutsättningar för att undvika kyrkans död."

Antalet gudstjänstbesökare och konfirmander minskar stadigt. I dag går två procent av medlemmarna regelbundet till gudstjänster.

Något måste göras åt detta.

Eklund och Littmarck frågar sig om kyrkan sysslar mer med kyrkan för kyrkans egen skull än för människornas. De understryker nödvändigheten av förändringar genom bilden om att bilisten som inte anpassar sig till kurvorna inte kommer långt.

I en kommentar säger Stig Eklund att de som i Gagnef hört honom predika om att "Guds rike är inom er", kanske har hört det till leda.

- Men Gud finns inte i rymden. Ingen kan hitta Gud ovan molnen, däremot i det egna hjärtat. Berättelserna får inte tas bokstavligt, utan ska tolkas utifrån budskapet i dem. Det gäller då att ge Kristus stor bostadsyta i hjärtat, säger han.

De undrar över hur kyrkan kan ta sig ur den kris som den uppenbarligen befinner sig i och ger exempel på förnyelse.

"Mycket som först föreföll som ett berikande av kyrkans gudstjänst visar sig i stället vara hinder för ett mer meningsfullt gudstjänstfirande för dem som inte tillhör innefolket i kyrkan", heter det.

Författarna framför synpunkter som förmodligen kommer att beröra de konservativa inom kyrkan mycket illa.

För att bara nämna ett par exempel vill de införa enklare gudstjänster och granska nattvardsgången.

Att, även om endast symboliskt, äta och dricka någons kött och blod, framhåller de, har sina rötter i kannibalism. De vill i stället se en enkel och meningsfull kärleksmåltid. Men de menar också att gudstjänsterna inte får bli underhållning.

Kyrkans saga liknas vid historien om Kejsarens nya kläder: Alla var medvetna om att något behövde sägas, men ingen sade det utom barnet som inte visste bättre än att säga sanningen.

De sanningssägande barnen i det här sammanhanget heter Stig och Tore.

Faktaruta:Stig Eklund och Tore Littmarck är båda pensionerade präster inom Svenska kyrkan.

Stig Eklund är genom sitt boende i Djörmo välbekant för de kyrkligt engagerade inom Gagnefs församling, där han vid en mångfald tillfällen deltagit i olika kyrkliga sammanhang.

Han är teologie doktor, filosofie kandidat, folkskolelärare, har organist- och kantorsexamen. Han har varit universitetslektor i Uppsala och lärare för blivande präster.

Tore Littmarck är prost, teologie kandidat, sekreterare i KFUM:s riks- och världsförbund. Han har tidigare varit ledamot av kyrkans liturgiska nämnd och Svenska ekumeniska nämnden. Han är även psalm- och visförfattare.

GÖRAN FAGERLUND

Mer läsning

Annons