Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Statlig kritik mot beslut

Annons

Det beslut om organisationsförändring som fattades av kommunstyrelsens arbetsmarknads- och utbildningsutskott i förra veckan gick helt emot fackens vilja. Bland annat har det framförts från fackliga representanter att organisationsförändringen kostar pengar, att den inkräktar på barn- och utbildningsnämndens personalresurser och att Håkan Elfving på sätt och vis blir sin egen chef.

Nu visar det sig dessutom att beslutet kan ha fattats i strid mot arbetsmiljölagen.

- Arbetsgivaren ska ge arbetstagare, skyddsombud och elevskyddsombud möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det innebär att alla som berörs av omorganiseringen ska få vara med och göra en så kallad riskbedömning som tydliggör vilka risker för skador och ohälsa för personalen som kan bli följden, säger Anki Langer-Silfverin.

En riskbedömning har gjorts enligt kommunchef Bertil Stoltz men några skyddsombud eller annan personal, förutom de två berörda cheferna Håkan Elfving och Stig Johansson, har inte bjudits in att delta.

- De två individer som berörs av omorganiseringen har gjort en riskbedömning, säger han.

Och Per Nordahl, lokal ordförande för skolledareförbundet och rektor för Djurmo-Bäsna rektorsområde, bekräftar att så är fallet.

- Vi har varit med i förhandlingarna men vi har inte fått vara med om att upprätta en riskbedömning, säger han.

Arbetsmiljöverket blev varse planerna på organisationsförändring via ett brev från skyddsombuden på berörda arbetsplatser och i förra veckan skickade man ut en påminnelse till kommunen om dess skyldighet att utföra och dokumentera en riskbedömning. När det nu visat sig att beslutet om omorganisering redan fattats kommer kraven på kommunen att skärpas ytterligare.

- Vi tar det ytterligare ett steg och skickar ut ett krav på riskbedömning. Kommer den sedan inte oss tillhanda kan vi förbjuda arbetsgivaren att genomföra de planerade förändringarna, säger Anki Langer-Silfverin.

Mer läsning

Annons