Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Staten slår undan benen!

Annons

Dessutom vill en utredning beställd av finansdepartementet stoppa statens stödfinansiering. Riksgäldskontoret, som gjort utredningen, vill skrota villkorslånen och ta över låneverksamheten i egen regi och då med sedvanlig kreditbedömning.

Om prototypverkstäderna läggs ned, och dessutom riksgäldskontorets förslag går igenom kommer svenska innovatörer visserligen fortfarande att producera bra innovationer, men de kommer inte att kunna kommersialiseras i Sverige, och inte komma samhället till del i form av nya arbetstillfällen, skatter och avgifter.

Det är alltså inte brist på idéer, utan problemet är de höga produktions- och marknadsföringskostnaderna i det inledande skedet. Här måste samhället visa ett större engagemang.

Det är privatpersoner och små företag med goda idéer som är i störst behov av hjälp, både tekniskt och ekonomiskt.

Storföretagen har både tekniskt kunnande och avsatta medel för produktutveckling. Det lilla företaget har i goda tider inte tid, och i dåliga tider inte råd med egen produktutveckling. Här måste samhället gå in och hjälpa till och då är prototypverkstäderna ett utmärkt instrument för att stimulera produktutvecklingen för dessa grupper.

I mitt arbete på Regionalt Produktutvecklings Centrum stöter jag dagligen på finansieringsproblemen.

Vi arbetar utan vinstsyfte med att framför allt ta fram prototyper åt små företag och privatpersoner. Vi står bland annat bakom den minröjningsmaskin som materielverket bedömt som den bästa på marknaden. Idén kommer från en privatperson, och produkten sysselsätter i dag ett 20-tal personer i Södra Dalarna.

Ett tjugotal produkter finns "på hyllan" för att kommersialiseras och ett tiotal finns under produktion i vår verkstad. Vår egen, och andra liknande verksamheter är nu starkt hotade på grund av den kapitalbrist som finns och som med detta förslag hotar att bli ännu större.

Man kan inte, som Riksgäldskontoret, ha en kameral syn på detta problem. Staten måste våga satsa pengar i detta tidiga stadium eftersom varken banker eller riskkapitalister går in i detta skede. Den privata marknaden fungerar helt enkelt inte i den inledande utvecklingsprocessen eftersom inga pengar ännu finns att tjäna.

I detta tidiga skede arbetar i dag bland annat ALMI, SIC, IUC, och på det lokala planet här i Dalarna även RPC i Säter och Prototypverkstaden i Mora. Samtliga i dag stöttade med någon form av allmänna medel. Skulle Riksgäldskontoret ta över denna typ av verksamhet, och lån till produktutveckling ges efter sedvanlig kreditprövning, kommer ytterst få idéer att kunna kommersialiseras. Sverige kommer på efterkälken och många av våra goda idéer blir förverkligade utomlands.

- I samtliga politiska partiers information inför valet kunde man läsa att det skulle satsas på småföretag och innovationer. Vad har hänt?

- En stor utredning, "STRIF-utredningen", blev färdig under hösten, remissvaren håller nu på att bearbetas på näringsdepartementet. Utredningen skulle ge svar på hur staten ska fördela sina pengar till innovationsverksamheten i landet. Vad har hänt?

- I länets regionala tillväxtavtal talas bland annat om utveckling av små och medelstora företag. Man pekar på att dessa inte har tillgång till den kompetens som behövs, man vill göra insatser för att utveckla nya produkter och tjänster, produktskydd, produktionsteknik mm. Vad har hänt?

- Den verksamhet som bedrivs vid RPC i Säter och Prototypverkstaden i Mora är nödvändig för att nya innovationer snabbare, och billigare, skall nå marknaden.

- Verksamheten måste stöttas med allmänna medel eftersom inget privat alternativ finns.

-Länet ska inte bära kostnaderna ensamt eftersom staten skördar de största vinsterna av vår verksamhet.

LARS G NORMAN

Mer läsning

Annons