Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Starkt företagsklimat banar väg för fler jobb

Annons

Sveriges utgångsläge är gott. Vi har högre tillväxt och lägre räntor än de flesta andra europeiska länder. Förra året minskade företagskonkurserna med elva procent. Enligt en bedömning från kreditupplysningsföretaget UC kommer företagskonkurserna att ytterligare minska under år 2006. Detta samtidigt som nyföretagandet ökar mycket kraftigt. År 2004 ökade nyföretagandet med 14 procent i Sverige och med 23 procent här i Dalarnas län.

En undersökning från konsultföretaget Lindebergs Grant Thornton, som omfattar 7000 medelstora företag i 30 länder, visar att allt fler svenska företag börjar planera för att anställa. Enligt undersökningen planerar 41 procent av de svenska företagen att öka antalet anställda i år. Motsvarande siffra i samma undersökning från förra året var 29 procent. Samtidigt visar undersökningen att andelen företag som planerar en neddragning av antalet anställda har minskat från 21 procent till 16 procent.

Den ökade viljan att anställa är mycket välkommen och visar att Sverige har framgångsrika och skickliga företag och företagare.

Vi socialdemokrater har under det senaste året genomfört ett mycket stort antal satsningar för att göra det lättare att vara företagare, att bli företagare och att växa som företagare. För att underlätta generationsskiften i företagen har arvs- och gåvoskatten avskaffats.

En nationell satsning på 130 miljoner kronor för att öka ungdomars intresse för entreprenörskap har inletts. Två miljarder kronor satsas för att stärka tillgången på riskkapital. Handels- och exportfrämjandet har ökat med 100 miljoner kronor och regionala exportrådgivare har anställts i varje län. Därtill genomförs 300 konkreta åtgärder för att minska företagens regelbörda, varav över hälften redan är genomförda.

Detta är satsningar som bidragit till den starka utveckling av företagandet som nu ger resultat i form av fler jobb. Vi socialdemokrater går vidare med nya satsningar för att stärka företagandet och därmed skapa ännu fler jobb.

1. För att stimulera enmansföretag att växa sänks arbetsgivaravgiften temporärt för den först anställde.

2. Skattereglerna för fåmansbolag förbättras genom att de så kallade 3:12-reglerna reformeras. Totalt sänks skatten med en miljard kronor.

3. Företagens skatteadministration ska minska med 20 procent fram till år 2010.

4. Trygghetssystemen för företagare ses över. Målsättningen är att företagare i så stor utsträckning som möjligt ska omfattas av samma trygghet som anställda.

5. 900 miljoner kronor satsas fram till år 2010 för att stimulera forskning och utveckling i mindre företag.

Att systematiskt och seriöst förbättra villkoren för Sveriges företag och entreprenörer är den modell som jag vill fortsätta arbetet med. Jag är övertygad om att den generösa och generella välfärden är en styrkefaktor för Sverige och bidrar till vårt näringslivs framgångar. Den uppfattningen delas inte av moderaterna. Högern tror att sänkta ersättningar vid föräldraledighet, sjukdom och arbetslöshet gör människor kreativa och företagsamma.

Jag tror att det fungerar precis tvärtom. Generösa trygghets- och välfärdssystem står inte i motsättning till, utan utgör en förutsättning för ett gott företagsklimat. Tryggheten är grunden för dynamik, acceptens för strukturomvandling och företagande.

Jag vill fortsätta att utveckla företagsklimatet genom att satsa på kunskap, trygghet och företagande. Inte låga löner och otrygga villkor.

Med fler och växande företag stärker vi förutsättningarna för fler och bättre jobb.

THOMAS ÖSTROS THOMAS ÖSTROS (S) ÄR SVERIGES NÄRINGSMINISTER.

Mer läsning

Annons