Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ställ krav och kontrollera!

Annons

Enligt Gunnar Andersson, skogsägare och sedan 40 år yrkesverksam inom skogsbruket, har det varit "bristvaror" under omarronderingen i Björbo.

- En omarrondering är till mycket stor nytta för såväl skogsägarna som bygden och landet, hävdar han och tillägger att förutsättningen är att den genomförs på ett bra sätt.

Tidningen bad virkesköpare Gunnar Andersson, som efter ett helt liv i skogen besitter breda och djupa skogliga kunskaper, att ge sin syn på Björbo omarrondering och råd till markägare i framtida omarronderingsområden.

- Först och främst vill jag slå fast att det är nödvändigt med en ägostruktur som medger rationellt skogsbruk. Redan i dag kan det vara svårt att få någon att avverka mindre och isolerade skogsområden. Skogsbruket utvecklas och rationaliseras - både tekniskt och organisatoriskt - i en hög takt, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna hävda oss på världsmarknaden. Det är i sin tur ett måste eftersom den svenska samhällsekonomin i stor utsträckning är beroende av ett fungerande skogsbruk, säger Gunnar Andersson, som är övertygad om att en bra arronderad och skött skog är en av Sveriges riktigt stora framtidsresurser.

Det här är några av hans råd till skogsägare i omarronderingsområden:

Precisera önskemålen om var och hur ni vill ha era skiften.

Se till att skiftena har tillgång till väg och avläggsmöjlighet.

Kontrollera värderingen. Ta vid behov hjälp av skoglig expertis.

Ställ krav på kontrakt med myndigheterna angående tidsplan och andra förutsättningar, exempelvis när det gäller beskattning. Det som gäller vid starten av en förrättning måste gälla även när den avslutas.

Han anser att myndigheterna och deras personal bör tänka på att

de hanterar människors privata tillgångar,

inte lova mer än de kan hålla,

genomarbeta det första materialet som går ut till skogsägarna,

lägga vikt även vid kulturhistoriskt - och inte enbart biologiskt - värdefulla miljöer,

se till att det finns vägföreningar som tar över vägansvaret när förrättningen avslutas,

och inte minst ta hänsyn till de reella skogsbrukseffekterna.

- Skiftesstrukturen i Björbo har blivit betydligt bättre, men kunde ha blivit ännu bättre. Dagens ägarsituation har vägt för tungt och behovet av en långsiktigt bra struktur har fått stå tillbaka. Myndigheterna har också satt för stor tilltro till den teoretiska datateknikens förträfflighet. Det krävs större kunskap om den skogliga utvecklingen, både när det gäller skogsbruksteknik och värderingsgrunder. Industrins värdering måste återspeglas i hur myndigheterna värderar träd och mark, anser Gunnar Andersson, som är både kritisk - och nöjd:

- En omarrondering måste ge ett så rättvist resultat som möjligt. Här kan det ske förbättringar. Ändå är förrättningar av det här slaget så nödvändiga - inte minst med tanke på rågångsproblematiken och rationaliteten - att vi kan överse med vissa smärre brister.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons