Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stafettläkarnas vara eller inte vara

Annons

Landstingsförbundets socialdemokratiske ordförande gick nyligen ut och sa att man ska stoppa alla stafettläkare.

Att omedelbart sluta med stafettläkare skulle slå mycket hårt mot Landstinget Dalarna. Flera vårdcentraler skulle inte kunna ta emot patienter i samma omfattning som i dag.

Många patienter skulle tvingas åka till sjukhusens akutmottagningar som därmed skulle få en större belastning. Att klippa banden omedelbart går inte utan en nedtrappning måste ske.

Det är naturligtvis i längden inte möjligt att bygga en verksamhet på inhyrda medarbetare. Det gäller att minska intresset för att verka som stafettläkare men då blir den helt avgörande frågan hur Landstinget Dalarna kommer att sköta sig som arbetsgivare i framtiden.

Ska vi klara rekryteringen av nya, unga och välutbildade människor till den offentliga vården, vill det till en helt annan attityd från arbetsgivarens sida.

Alltför många läkare i Sverige klagar på otydlig organisation, oklara roller, bristande ledarskap och att landstingen inte tillräckligt tillvaratar kunskapen hos läkare och andra yrkesgrupper.

Landstinget som arbetsgivare står inte speciellt högt i kurs. Många vill hellre arbeta i uthyrningsföretag eller som sin egen arbetsgivare.

Nu tror socialdemokraterna att problemet kan lösas genom att bojkotta stafettläkarna. Det behövs mera av alternativa driftsformer i svensk sjukvård. Det visar sig att anställda i privata vårdföretag generellt sett trivs betydligt bättre än de gör som arbetar hos landsting och kommuner. Sådant som fungerar bra ska vi ha mera av.

JAN WIKLUND


En ung stafettläkare fick 1,3 miljoner kronor i lön av Landstinget Dalarna. Summan får många att reagera inte minst med tanke på att socialdemokraterna vill höja skatten.
Läkarbristen innebär långa väntetider för patienterna.
Grundorsaken till läkarbristen är att det i åratal har utbildats för få läkare. År 2005 när de stora pensionsavgångarna äger rum kommer läkarbristen att slå mycket hårt i hela landet. 1 400 läkare behöver anställas varje år men det utexamineras bara omkring 800 per år.
Därför anlitar landstingen så kallade stafettläkare för att lösa läkarbristen. Detta system fördyrar hela sjukvården, försämrar kontinuitet för patienterna, och riskerar att permanentas om inte nya strategier utarbetas.
Genomsnittskostnaden för en stafettläkare är 30 000 kronor i veckan, inklusive sociala avgifter och semesterersättning. Det är dubbelt så mycket som en fast anställd läkare får.
Satsa på läkarna som vill stanna och som trivs. Ge dem bra arbetsvillkor, bra schema, och högre lön. Det blir både billigare och mera hållbart och dessutom får vi bättre vård.
Resor för att rekrytera läkare har gjorts till olika länder bland annat de forna öststaterna.
I dag tjänar en polsk läkare mellan 4 000–7 000 kronor. Jämför det med de skyhöga kostnaderna för de inhyrda läkarna.
Jag skulle vilja fråga Alf Johansson vad han tänker göra för att hålla nere kostnaderna i samband med användandet av stafettläkarna.

KATARINA GUSTAVSSON


Mer läsning

Annons