Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sporthallsavgifter slår mot enskilda

Annons

Det här påpekar bland annat Ulf Persson, fritidsledare, som i förra veckan protesterade mot de planerade höjningarna, via en skrivelse till Kultur- och fritidsförvaltningen.

Ulf Persson arbetar kvällstid som fritidsledare och med handikapp-ade. Han uttryckte redan innan beslutet klubbades kritik mot höjningarna.

- Det här drabbar människor som har en begränsad pension. Enligt LSS, lagen om särskilt stöd och service, ska det finnas ett fritidsutbud för handikappade.

För cirka fyra år sedan var aktiviteterna helt gratis. Nu ökar badet till 150 kronor, eller 5 kron-or per gång. Bowlingen ökar från 300 till 500 kronor.

- Det här är inte så stora summor, men samtidigt ökar hyrorna för gruppboende, matkostnaderna ökar, sammanräknat blir fakturakostnaderna betungande.

Pensionen ökar däremot inte, och för den som har en inkomst på cirka 7 500 kronor blir kostnadsökningarna kännbara.

- Politikerna säger sig sträva för att göra det bättre för de handikappade i samhället, men hur stämmer det med verkligheten, frågar sig Persson.

- För den här gruppen är det dessutom ofta förvaltningarna som styr hela deras liv och när nu de höjer sina avgifter, blir det mycket sammanräknat.

Ulf Persson har i sitt arbete som fritidsledare sett hur färre och färre ur handikappgrupperna kan vara med på olika aktiviteter.

Persson uppskattar antalet bad-ande varje vecka som berörs till cirka 20 stycken, med 35 veckor per år blir den summa som kommunen drar in ändå blygsam, poängterar han.

- Sedan är det friskvårdsaspekten. Och det lilla den här gruppen kan vara med på är i flera fall mycket begränsat...

Persson jämför också med exempelvis Borlänge kommun, där aktiviteterna är helt gratis.

Kultur- och fritidsnämnden tvingas spara, eftersom driftsbudgeten visar ett underskott på 1,6 miljoner kronor. Avgifterna för allmänhetens bad har nyligen höjts och förvaltningschefen Tommy Sellstedt deklarerade i förra veckan att alla måste vara med och spara.

Endast Kerstin Ahlberg, v, reserverade sig mot beslutet på måndagen.

LENA RELTE

Mer läsning

Annons