Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sponsring av kommunal verksamhet

Annons

Tre moderater i kommunfullmäktige, Henrietta Vedberg, Barbro Barwing och Åsa Björklund anser att kommunledningskontoret bör ta fram ett förslag till policydokument för sponsring av kommunal verksamhet. Frågan har varit ute på remiss och socialnämnden, barn-och utbildningsnämnden och kulturnämnden ställer sig positiva till sponsring medan miljö-och plannämnden inte anser detta berör förvaltningens verksamhet. Barn-och utbildningsnämnden med viss reservation.

Socialdemokraterna vill inte att sponsring ska omfatta den obligatoriska grundskolan eller barnomsorg i kommunal regi.

Johnny Jones (c) menade att det inte är något fel att företag och organisationer sponsrar skolan. Även grundskolan och att reglerna bör vara tydliga.

Anki Dåderman (s) ville ha ett policydokument för gymnasieskolan, men grundskolan, förskolan och barnomsorgen ska undanhållas sponsring.

- Med vilken rätt har vi att låna ut barnen för kommersiella krafter att bedriva någon form av reklam, även om de försöker smyga med marknadsföringen.

- Våra barn ska vara befriade från reklam och smygindoktrinering, sade Kerstin Forsberg (s).

Anders Björkman (s) framhöll den negativa påverkan sponsring inom skolvärlden haft i till exempel USA.

Skolgården i Sätra är renoverad och restaurerad med insamlade medel och sponsorpengar, berättade Mats Larsson (fp) och Ove Hansson ville belysa hela verksamheten och ta avstånd från sponsring typ den i USA men se den i Rättviksperspektiv.

- Skulle vi inte tillåta sponsring i grundskolan skulle troligtvis inte skolbarnen få åka slalom med lånad utrustning gratis som är fallet i dagsläget, sade Ove Hansson (v).

- Anslagen till läromedel är oerhört lågt per barn och prioriterar lärarna att eleverna ska få en bok måste personalen stå och kopiera material. Vi vill ha regler för sponsring som även omfattar grundskolan, sade Henrietta Vedberg (m), en av motionärerna.

Kommunfullmäktige beslutade att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram ett policydokument för sponsring av kommunal verksamhet. Socialdemokraterna och vänsterpartisterna i kommunfullmäktige reserverade sig mot förslaget.

Mer läsning

Annons