Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Spendrups krävde 57 630 i skadestånd

Annons

Men i samband med åtalet krävde Spendrups 57 630 kronor plus ränta av mannen, bland annat för att de tvingats anlita ett bevakningsföretag då den senaste tidens stöldförsök på området varit många. Tingsrätten valde dock att inte ge företaget rätt i skadeståndsansökan.

Det var i september i fjol som 44-åringen enligt egen berättelse passerade Spendrups uppställningsplats för tomma returflaskor i Smedjebacken. Mannen uppger att han utanför staketet träffade två för honom okända män som bad om hjälp att bära upp tolv backar tomflaskor till vägen. Som tack för hjälpen skulle 44-åringen få tre av backarna. Innan männen nådde vägen kom två väktare. Mannen har berättat att han då sprang iväg, eftersom han misstänkte att backarna var stulna.

Tingsrätten finner enligt domslutet den ene väktarens version av händelseförloppet mycket trovärdig och anser därmed att 44-åringen är motbevisad.

Väktaren har redogjort för hur Spendrups efter en längre tid av stölder anlitat hans bevakningsföretag.

Den aktuella septembernatten utlöstes en av de rörelsedetektorer som finns på området och väktaren begav sig till platsen tillsammans med sin kollega.

Cirka 30 sekunder senare upptäcktes två män i färd med att bära ut tombackar genom ett hål i staketet.

Då männen förstod att de var avslöjade, släppte de backarna och började springa.

Kort därefter fann väktarna 44-åringen liggande på marken. De tolv tombackarna påträffades också och lämnades tillbaka till Spendrups.

I samband med åtalet för stöld, lämnade Spendrups också en skadeståndsansökan, där företaget krävde 57 630 kronor plus ränta av den åtalade Smedjebacksmannen. 600 kronor av beloppet avser värdet av de tolv backarna.

Därutöver ansåg Spendrups att mannen ska betala 480 kronor för det inventerings- och städningsarbete som företaget tvingades utföra efter händelsen.

Resterande belopp avser ersättning för de kostnader som Spendrups haft i samband med att de tvingats anlita ett bevakningsföretag, efter att tidigare ha varit utsatta för stölder från området.

I skadeståndsansökan uppger företaget vidare, att om tingsrätten inte skulle bifalla yrkandet, så gör Spendrups gällande att kostnaden för bevakningsutgifterna utgör utredningskostnad som den stöldåtalade är skyldig att ersätta företaget för.

Tingsrätten anser att den åtalade ska dömas för stöld, eftersom tillgreppet skett från ett inhägnat och normalt sett obevakat område. Straffet blir dock villkorlig dom, förenat med ett bötesföreläggande.

Den åtalade bestrider Spendrups skadeståndsanspråk bland annat på grund av att tomflaskorna återlämnades redan samma natt.

Han påpekar vidare att han inte åsamkat företaget några övriga kostnader och tingsrätten stödjer hans övertygelse.

Det finns inget samband mellan de kostnader som Spendrups haft för bevakning och den begångna gärningen, konstaterar tingsrätten, eftersom anlitandet av ett bevakningsföretag var en åtgärd föranledd av tidigare stölder.

Företagets kostnader kan inte heller anses vara rättegångskostnader, eftersom åtgärderna vidtagits innan det aktuella grottet begåtts, avslutar tingsrätten och lämnar Spendrups skadeståndsansökan utan bifall.

LENA RELTE

Mer läsning

Annons