Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Spela inte ut olika konstformer mot varandra

Annons

Som företrädare för Riksteatern i Dalarna och nationellt tycker vi att det är anmärkningsvärt att Åke Sundberg på detta sätt tycks försöka spela ut olika viktiga scenkonstverksamheter mot varandra.

Som före detta kulturchef vid landstinget borde Åke Sundberg känna till att Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar och främjar scenkonst och som äger en teater, en turnerande nationalscen för alla. Denna folkrörelse utgörs av engagerade medlemmar i hela landet som initierar och driver verksamheten. Dessa eldsjälars engagemang är en förutsättning för det rika scenkonstutbud som finns i Dalarna och i övriga Sverige. För oss är det viktigt att sätta publiken i centrum och vi är självklart angelägna om att attrahera och engagera en bred och stor publik.

Ytterst är det medlemmarna i de lokala Riksteaterföreningarna - de lokala arrangörer som Sundberg efterfrågar - som beslutar vilken repertoar som ska erbjudas publiken.

Själva kärnan i Riksteaterns uppgift är den demokratiska rätten att alla ska ha möjlighet att se en varierad repertoar av scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, ålder, utbildning, socialgrupp eller etnisk tillhörighet.

Det är mycket riktigt på tiljorna som det ofta prövas var gränsen går för det som kan sägas. Riksteatern betraktar scenkonsten som en arena där våra sinnen stimuleras, vår världsbild utmanas och vi själva börjar ställa de relevanta samhällsfrågorna.

I stället för sandlådeliknande gräl om resurser så borde vi som värnar om scenkonsten gemensamt fokusera på det allt tuffare klimatet för kulturen i Sveriges kommuner och landsting, där politiker och andra beslutsfattare ser sig om efter möjliga områden att spara in på.

Vi borde rimligen vara överens om att scenkonsten har ett omistligt egenvärde genom sin unika möjlighet att påverka, väcka tankar, ifrågasätta attityder, ställa frågor om det samhälle vi lever i och vad det innebär att vara människa.

I Riksteatern frodas alltjämt folkrörelseidealet och det viktiga ideella arbetet. Ett arbete som bärs av värderingar som bejakar mångfald och demokrati.

I Teaterföreningen Dalarna är det många som på sin fritid lägger mycket energi på att erbjuda dalfolket en varierad repertoar av scenkonst - teater, dans och olika former av performance - för alla länets invånare; oavsett kön, ålder, utbildning, socialgrupp eller etnisk tillhörighet.

Detta arbete hoppas vi att Åke Sundberg och andra vill att vi ska fortsätta med.

ARIANA MELLQVIST, LENA SANDLIN HEDMAN

Mer läsning

Annons