Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Spår från forna tider

Annons

I våra skogar finns många lämningar som är rester efter den mänskliga aktivitet som pågick där en gång i tiden.

I skogarna söder om Säter levde förra en hel del folk. Tidningen har besökt området kring Backhus och Täktlandet.

Vid Täktlandet finns i tallskogen i sydväst en märklig sänka i en sluttning. Det är som en grop och sedan ett dike ut ur gropen.

Det är en tjärdal som funnits här. Här brändes trätjära. Det var kådrik ved som kolades och gav tjära.

Tjärdalen finns angiven i den fornminnesinventering som utfördes i början av 1990-talet i Sätertrakten. Den 30 juli 1991 besökte fornminnesinventeraren Bo Lindow stället tillsammans med äldre Säterbor, Holger Unnerud, Edvin Berg och Åke Gessbo bland andra.

I anteckningen finns skrivet: "Tjärdal, fem gånger fyra och en halv meter, i sydväst-nordost. Avrinning åt sydväst i form av en ränna."

Inte så långt därifrån finns ytterligare en värdefull lämning från forna tider, stenmuren intill Backhus. Den besöktes samtidigt som tjärdalen vid Täktlandet av Bo Lindow.

"Stenmur 100 meter gånger en till två och en halv meter. I sydöstra delen finns en grindöppning och mot den ytterligare 45 meter stenmur", heter det i inventeringen.

Stenmuren vittnar om ett hårt arbete som en gång gjordes för att göra marken omkring ren från sten och samtidigt få användning av stenen till stängsel för kreaturen.

ROLAND BERG

Mer läsning

Annons