Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SOU-nämnden jobbar för jämställt attitydtänkande

Annons

"Nämnden konstaterar- inte helt utan tillfredsställelse-att programmet redogör för ett brett spektrum av frågor inom jämställdhetsområdet och på ett förtjänstfullt sätt belyser frågor förknippade med arbetet", konstaterar nämndens Peter Rosenberg i sitt remissvar.

Han påpekar att nämnden vill framhålla att jämställdhetsarbetets kanske svåraste och angelägnaste uppgift är att bryta ned könsdiskriminerande attityder och traditionella mönster- informella hinder-som fortfarande gör det omöjligt för män och kvinnor att verka på lika villkor.

Kommunens jämställdhetspolitiska program uppehåller sig vid arbetet med att förändra de osynliga strukturer i samhället, som både män och kvinnor upprätthåller.

Programmet betonar vikten av att bryta ned sociala, kulturella och mentala strukturer som begränsar och vidmakthåller ett ojämnt maktförhållande könen emellan.

Bland annat vill man genom det nya programmet förändra - attityder redan tidigt, genom att påverka de könsbundna valen i skolan exempelvis.

Att det behövs insatser mot osakliga löneskillnader och att den ojämna fördelningen mellan könen beträffande betalt och obetalt arbete bidrar till ojämnställdhet, slår kommunens jämställdhetspolitiska program fast. Det konstateras också bland annat att jämställdhet mellan könen inte kan behandlas som en avgränsad fråga vid sidan av allt annat, utan att ett jämställdhetspolitiskt perspektiv måste anläggas på alla frågor inom alla politikområden.

Inom social- och utbildningsnämnden är man överens i en positiv inställning till det jämställdhetspolitiska programmet. Representatnerna för de borgerliga partierna hade dock vid nämndsammanträdet synpunkter mot den punkt som i praktiken innebär könskvotering.

"När flera sökande är lika meriterade ska sökande vars kön är underrepresenterat inom likartade befattningar i kommunen ha företräde" sägs det i programmet och formuleringen orsakade diskussion om votering, eftersom de borgerliga representanterna bland annat framhöll att inga meriter någonsin kan vara helt lika och att könskvotering är fel.

Beslutet blev dock att låta formuleringen kvarstå i programmet, medan moderater, kristdemokrater och folkpartister reserverade sig.

Hela det jämställdhetspolitiska programmet finns bland annat på kommunens hemsida.

LENA RELTE

Mer läsning

Annons