Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sotning viktigare än friskoletvisten?

Annons

Det hävdar Esko Junttila, ledamot i friskoleföreningen. Tålmodigt bänkade han sig på åhörarplats i sessionssalen i torsdags kväll.

Tidigare i veckan hade visserligen fullmäktiges ordförande, Bengt Norrlén (s), klargjort att vad gäller friskolefrågan var det "slutsnackat" mellan kommunen och skolan.

Därför fick heller inte föreningens ordförande Anders Larsson och Esko Junttila chansen att delge ledamöterna helheten av den rådande tvisten.

Flera kommunpolitiker har under de senaste månaderna sagt att informationen kring friskoletvisten är knapphändig.

Det ville Larsson/Junttila råda bot på i ytterligare ett försök att lösa konflikten och slippa uppgörelsen vid tingsrätten.

Men redan innan kvällens fullmäktigeordförande, Carin Runeson (s), förklarade mötet för öppnat stod det klart att Esko Junttilas väntan på dagordningens punkt 16 med friskolerektorn Jan-Erik Linds frågor till fullmäktige var slöseri med tid.

På ett dokument, daterat onsdagen den 26 april, klargjorde presidiet att i avtalet som godkändes den 25 juli 2002 är parternas (kommunens och friskolans) ambition att med stöd av skollagen komma överens om likvärdiga ekonomiska förutsättningar för såväl den kommunala skolan som för friskolan.

"Detta är en ambition som kommunen har för avsikt att följa" avslutas texten på det papper som lagts fram till mötets deltagare.

Detta blev också svaret på Jan-Erik Linds fyra sidor långa frågeställningar.

- Det pågår en rättslig process, pajkastning gynnar ingen, deklarerade fullmäktiges andre vice ordförande, Kjell Christiansson (m).

Så mycket mer debatt blev det inte. Den ende som äntrade talarstolen var moderaten Kennet Norlander. Han hänvisade till den fråga som Esko Junttila riktat till fullmäktiges ordförande via e-post den 23 mars.

- Det var en offentlig handling som borde besvarats här, betonade Kennet Norlander.

Men vare sig Carin Runeson eller någon annan i församlingen sade sig känna till detta.

Innan friskolans envetna begäran om att få ta en del av fullmäktiges tid i anspråk gjorde dock pelletseldaren Torsten Hammarbäck debut i talarstolen.

Han hade riktat ett "medborgarförslag" till fullmäktige med anledning av de nya regler som ska ge enskilda husägare möjlighet att sota själva.

Sotningsfrågan och i synnerhet Torsten Hammarbäcks sakkunskap bedömdes så viktig att han fick delge fullmäktige sina synpunkter.

Hans redogörelse kring de nya regler som hittills resulterat i 26 ansökningar om egensotning medförde att medborgarförslaget skickades på remiss till miljö- och byggnämnden. I övrigt klubbades de nya föreskrifterna igenom.

Esko Junttila, som förgäves väntade ut ett långt fullmäktigemöte, hade svårt att hitta ord efter mötet.

- Jag blev mållös. Här fick sotningen som intresserat 26 personer i kommunen en halvtimme.

- Men friskolan som engagerar mer än tio procent av grundskolebarnen i kommunen och deras familjer tystades ner.

- Lever vi i en demokrati, frågar han sig.

Esko Junttila reste sig efter sammanträdet och undrade om det möjligen fanns någon som var intresserad av information kring friskolan.

En handfull ledamöter från oppositionen, däribland Jan Tholerus och Göran Engström från centern och Barbro Björnestam (m) stannade kvar.

HARRI KRIIKKULA

Mer läsning

Annons