Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sotarskrået lever i en skyddad verkstad

Annons


Under många år följde man KPI (konsumentprisindex) men de senaste åren har sotningstaxorna skenat iväg. "Om det skulle ha ställts krav på en årlig produktivitetsökning i sotningsväsendet om en (1) procent i anslutning till ändringar av sotningstaxan sedan mitten av 70-talet skulle taxan i dag vara drygt 20 procent lägre.

Det motsvarar minskade kostnader för fastighetsägare, hushåll med flera på minst 100 miljoner kronor". Allt enligt SOU 1998:45.

Sotningskostnaden är inte en avgörande kostnad i boendet så det väcker kanske inte den indignation som det förtjänar men samtidigt kan man ställa sig frågan: Ska en sektor i samhället leva i en skyddad verkstad medan alla vi andra kämpar på?

Men det är inte enda problemet med sotningsväsendet. Sotning är inte bara att rensa rökrör från sot, en tjänst som för övrigt kan genomföras av många aktörer ute på marknaden i konkurrens, utan den ska innehålla en förebyggande brandskyddsinsats. Därför är insatsen lagreglerad så att räddningsnämnden i kommunerna som har monopolet, delegerar detta till en skorstensfejarmästare. Dessa är med några få undantag egna företagare med reguljär affärsverksamhet. Det kan ju vem som helt räkna ut att det är en lönsam verksamhet.

En skorstensfejarmästare har fått förtroendet att vara myndighetsperson med monopolrättigheter att gå in i människors hem, med polishjälp om så behövs, för att utföra sotning och sedan ta betalt för denna tjänst utan att särskilja denna monopolinkomst från sin ordinarie affärsverksamhet.

Inte på något område är mottagare av samhällstjänster så rättslös som på sotningsområdet. Räddningsnämnderna fastställer taxan men, en medborgare kan endast överklaga kommunbeslutet, inte avgiften i sig.

Eftersom kommunens budget inte påverkas utan "bara" drabbar fastighetsägare så finns det heller inte särskilt stort intresse hos politiker att bevaka effektivitetsutvecklingen inom sotningsväsendet.

När artikelförfattaren skriver om stackars villaägares kostnader så är det en varg i fårakläder som talar.

Förslaget om en avreglering ska äntligen ge fastighetsägare tillbaka ansvaret för sitt eget hus, som han har på alla andra områden. Det finns ju andra brandfarliga saker i ett hus. Men än har ingen kommit på den absurda idén att ha dammkontrollanter för besiktning av gamla tv-apparater och hushållsapparater trots att dessa brinner mycket oftare än rökkanaler.

Äntligen närmar vi oss den fullt berättigad avreglering. Den enskilda småhusägaren kommer att sköta allt på bästa sätt och inte alls försumma sitt brandskydd annars får det konsekvenser för försäkringen. Låt därför avreglering ske nu.

Solveig Larsen

Solveig Larsen är småhusägare och fastighetsägarnas representant i tre sotningsutredningar.

Mer läsning

Annons