Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sotarn kommer på extrabesök

Annons

- Vi började i Grängesberg för ett par veckor sedan. Berättar sotningsmästaren Hans Lindblom.

- Den här kontrollen är ingenting som kommunen har beslutat om utan det handlar om en ny lagstadgad kontroll, lagen om skydd mot olyckor, understryker Lindblom.

Enligt Lindblom har runt 30-tal fastighetsinnehavare haft besök från sotningsavdelningen. Trots att det inte handlar om något kostnadsfritt besök har ingen enligt Lindblom haft några invändningar.

- Tvärtom så är folk mycket nöjda när vi kommer. Jag tror att folk känner trygghet i att få besked om hur det ser ut i deras eldstäder.

Kommunen har ansvaret för att särskilda brandskyddskontroller utförs på alla befintliga eldstäder, rökkanaler och storkök.

Sedan sker återbesök med olika årsintervaller beroende på vilken typ av eldstäder det handlar om.

När det gäller fastbränsleeldade värmepannor sker detta vartannat år liksom för imkanalerna. Det sistnämnda gäller dock endast i storkök och restauranger. Oljeeldade värmepannor ska ses över vart fjärde år och för lokaleldstäder gäller vart åttonde år.

Blir det då dyrt att få besök av två man från sotningsavdelningen? Det ska finnas minst en tekniker med vid kontrolllen.

- Nej, vi tycker nog att det är förhållandevis billigt. Det första objektet kostar runt 550 kronor och har man ytterligare ett objekt vid samma besök handlar det om 220 kronor ytterligare.

- Vi försöker att kombinera den traditionella sotningen samtidigt som den nya brandskyddskontrollen ska äga rum

Kan inte fastighetsägaren utföra dessa kontroller på egen hand?

- Det är möjligt, men enligt lagen är detta inte tillåtet. Kontrollerna ska utföras av behörig personal från sotningstjänsten, understryker Lindblom.

I brandskyddskontrollen ingår översyn av sotbildning och beläggningar, skador eller förändringar av det tekniska utförandet, temperaturförhållanden, tryckförhållanden och täthet samt drift och skötsel.

Fastighetsägaren får dock själv sota (skorsten och pannrör) i sin anläggning om detta sker på ett betryggande sätt från och med årsskiftet. Detta kan dock ske först sedan kommunen beslutat i varje enskilt fall.

En annan nyhet är att den tidigare lagstadgade sotningen och kontroll av imkanaler i bostäder numera inte gäller.

- Den som vill kan dock beställa tjänsten av oss, inflikar sotarmästare Lindblom.

HARALD LOHSE

Mer läsning

Annons