Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sockenstugan naturligt centrum i Grangärde

Annons

Åtminstone är det så kulturchefen Tommy Mohlin och kommunantikvarien Anna Andersson vill ha det.

De talar sig varma för projektet Sockenstugan i en skrivelse till kultur-och fritidsnämnden och dess arbetsutskott.

- Huset har ett stort byggnadsvärde och borde vara den naturliga samlingspunkten, själva centrat i den unika byggnadsmiljö som Grangärde kyrkby utgör, säger Anna Andersson.

Sockenstugan är intressant i sig själv, menar de båda, men än större värde har den i den stora helheten med intilliggande byggnadskonst från flera hundra års tidspann.

I sin skrivelse betonar Mohlin och Andersson och just detta.

- Att vi gör den här skrivelsen beror på att vi vill se till att på något sätt göra Sockenstugan till en hela bygdens egendom, att vi bör vara observanta på framtida idéer om hur den ska användas. Det är viktigt att den förblir en hela Grangärdes samlingsplats och inte helt plötsligt har överlåtits till intressen som inte gynnar Grangärdebygden och dess historia, säger Tommy Mohlin.

- Det är ett jättfint hus, mycket välbevarat. Nu gäller det bara att använda fastigheten i en helt annan utsträckning än vad som hittills varit fallet, menar Anna Andersson som betonar vikten av att hålla huset i gott skick, någonting som kan göras möjligt genom att få mera verksamhet förlagd till fastigheten.

Tillgängligheten är viktig, betonar man, och som ett led i detta håller man numera Nyhammars Bruks arkiv öppet varannan måndagkväll på fast tid, men arkivet hålls öppet även på andra tider, allt efter önskemål.

Intresset för arkivet och kännedom om dess existens börjar sprida sig ordentligt och många har upptäckt vilken guldgruva det är för forskare.

Den skrivelse som man nu sammanställt visar på ett antal förtjänster hos fastigheten som naturlig sockenstuga och samlingsplats.

- Sessionsalen, exempelvis, är akustiskt mycket lämplig för musikarrangemang och redan nu har det visat sig att utrymmena i Sockenstugan har klara förtjänster som utställningslokaler och närheten till gamla Gästgivargården/Grangärdegården är också en fördel för den som vill besöka Grangärde kyrkby för att titta på såväl konst som kulturbyggnader, säger Anna Andersson.

Satsningen på Grangärde kyrkby ur turistisk synpunkt, precis som för cirka ett halvsekel sedan, är uppenbar och betonas också i skrivelsen. Man påminns om Jernrännet, Grangärdeveckan, Temaparken vid Grangärdegården och andra attraktioner.

- Får man kosta på sig att drömma en smula, så skulle jag personligen gärna se att vi kunde göra i ordning Finnstugan som övernattningsställe, precis som den en gång var för kyrkobesökarna från finnmarken. Läget är perfekt eftersom Pilgrimsleden går förbi precis här. Vilket häftigt övernattningsställe, säger Anna.

Tommy har, däremot, en skräckvision:

- Det värsta som kunde hända vore att privata intressen omgärdade Sockenstugan med gunnebostaket och en skylt med texten "Privat".

- Först som sist måste vi slå vakt i Sockenstugan och behålla den som Grangärdebornas egen samlingsplats.

BERTIL DANIELSSON

Mer läsning

Annons