Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialnämnden vill ha utjämningsmiljonerna för egna verksamheten

Annons

Om det blir ett ja till att socialnämnden får förfoga över hela utjämningsbidraget, kan nämnden tänka sig att avstå från den tidigare föreslagna ramökningen på fem miljoner kronor.

Som vi berättat tidigare blev det nyligen känt att det så kallade LSS-utjämningsbidraget från staten till Mora kommun blev mycket större än vad någon vågat tro, 21,5 miljoner kronor istället för förväntade 9,6 miljoner kronor.

Det beror på att Mora kommun har relativt många personer som har insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Därmed är också kostnaderna högre för Mora kommun än för genomsnittskommunen, kostnader som staten nu betalar tillbaka en del, men långt ifrån allt, av. Kommunens nettokostnader för LSS är cirka 75 miljoner kronor.

Eftersom statsbidraget inte är öronmärkt för socialnämnden, som haft kostnaderna, utan går till Mora kommun generellt, måste socialnämnden särskilt be kommunstyrelsen om att "få tillbaka" pengarna. Kommunstyrelsen kan alltså, om den så vill, lägga pengarna på någon annan verksamhet.

I tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen skriver Lotta Svärd om skälen till varför det är viktigt att socialnämnden får det ytterligare ekonomiska utrymme som det skulle innebära att få förfoga över statsbidraget.

"Eftersom kommunen tillförs ytterligare medel genom LSS-utjämningen och ekonomin överhuvudtaget verkar ljusna, är det mycket oklokt att framtvinga besparingar som inte är helt nödvändiga. Det drabbar kommunmedborgarna och kommer att medföra merkostnader i framtiden då resurserna måste återuppbyggas. Det är också viktigt att framhålla att en överföring av "LSS-pengarna" inte innebär någon minskning av ram till annan nämnd eller verksamhet. Det är intäkter som inte ingått i tidigare kalkyler", skriver socialchef Lotta Svärd.

Hon förutspår kraftigt ökat behov av hjälp i hemmet de närmaste åren i avsaknad av platser i särskilt boende.

"De effektiviseringsvinster som förvaltningen beräknar kunna göra, torde som det ser ut idag, mer än ätas upp av ökat behov av hemtjänst med mera. Om ytterligare LSS-bidrag tillförs socialnämndens ram finns en möjlighet att föra över medel till äldreomsorgen, i första hand till insatser i öppen vård för sjuka äldre och funktionshindrade människor", skriver Lotta Svärd.

Fotnot: LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

BERIT OLARS

Mer läsning

Annons