Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialnämnden får allvarlig kritik

Annons

För snart två år sedan genom- förde länsstyrelsen en tillsyn av socialnämndens verksamhet. Resultatet blev att skarp kritik uttalades. Bland annat om hur handläggningen av ärenden gällande barn och unga sköts. Risk fanns att barn skulle fara illa i onödan.

Sedan dess har kommunen bland annat anställt tio nya soc-ialsekreterare och jobbat hårt för att komma tillrätta med de brister länsstyrelsen pekade på.

Nu har en uppföljning skett. Länsstyrelsen har i huvudsak följt utvecklingen av hur nämnden arbetar med de anmälningar och ansökningar gällande barn och ungdom som inkommer till nämnden:

"Länsstyrelsen kan konstatera att det fortfarande kvarstår grav-erande brister och då framförallt då det gäller de yngre barnen", skriver socialdirektör Pelle Björklund och socialassistent Kerstin Bergman efter granskningen.

De punkter länsstyrelsen bland annat pekar på är:

Anmälningar och ansökningar behandlas inte skyndsamt.

3 Utredningar gällande barn genomförs inte på fyra månader.

3 Nämnden har inte prövat vårdnadsöverflyttning trots att barnet varit placerat i familjehem mer än tre år.

3 Handläggare saknas i ett ärende avseende barn placerat i fam-iljehem liksom flerårig dokumentation.

3 Barn till missbrukande föräldrar synliggörs inte i processen.

Socialchef Carl-Gunnar Höij konstaterar att brister kvarstår, men anför att länsstyrelsens besök gjordes i ett skede då nämnden höll på att bygga upp verksam-heten med de tio nyrekryterade socialsekreterarna.

-Handläggningen har utvecklats och situationen är bättre, men vi har inte uppnått målet om lagstadgade handläggningstider, konstaterar Carl-Gunnar Höij.

Som en uppföljning av läns-styrelsens beslut har en översyn gjorts av alla öppna anmälningar och ansökningar, pågående utredningar och omprövningar.

Vid kommande sammanträde ska socialnämnden diskutera en åtgärdsplan.

JERRY BRODIN

Mer läsning

Annons