Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialen kritiseras

Annons

Det är FUB Västerdalarna som fört fram kritiken mot socialnämnden i Malung och ett tillsynsärende öppnades. Och det är uppenbart att Malungs kommun och socialnämnden inte har följt de lagar och bestämmelser som finns. Och det är inte första gången som socialnämnden får kritik för att man inte handlar enligt LSS, (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) intentioner.

Redan i mars 2003 fick socialnämnden i Malung kritik från länsstyrelsen för att inte LSS intentioner följs när det gäller samverkan med intresseorganisationer.

Det som nu föranlett kritiken i det senaste tillsynsärendet är att en omorganisation vid korttidshemmnet Lyran på Storbygärdet i Malung för att man ska få in fler funktionshindrade gjort att man ändrat så att inte den funktionshindrades behov går i första hand.

Ekonomi och personal är inte avgöra hur man hanterar de här frågorna utan det är alltid den funktionshindrades behov som är avgörande. Och det är just att man inte beaktat den enskildes behov som gjort att FBU Västerdalarna har anmält de här förhållandena till länsstyrelsen.

Det är också viktigt att hela den planering som görs sker utifrån den enskildes behov och ingenting annat menar FBU Västerdalarna som också har stöd i detta i den lag som finns.

Det finns konkreta behov hur man hanterat såna här frågor fel från socialnämndens sida och som också lett till att man nu får ta emot kritik från länsstyrelsen än en gång för hur man hanterar den enskilde och som strider mot den lag som finns och som socialnämnden har att rätta sig efter.

Länsstyrelsen finner det också anmärkningsvärt att socialnämnden trots tidigare kritik (mars 2003) från länsstyrelsen när det gäller samverkan ändå inte har en fungerande samverkan med de närmast berörda intresseorganisationerna.

Och i det här fallet är inte samverkan bara att lämna information utan det innebär också att intresseorganisationerna fortlöpande får möjlighet att lämna förslag och ge synpunkter i hur verksamheten enligt LSS planeras och bedrivs.

Och i det här anser länsstyrelsen i sina kommentarer att Malungs socialnämnd brustit i sitt sätt att agera.

SÖREN HAGA

Mer läsning

Annons