Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialdemokraterna sätter demokratin ur spel

Annons

Erik Norelius sticker likt strutsen huvudet i busken för att slippa se det reella läget.

Om två nämnder blir en, uppstår automatiskt en "kamp" om platserna i den nya nämnd-en, speciellt om topplatserna.

Men det mest allvarliga är, att Erik Norelius med (s)-kamrater struntar i att följa fattade demokratiska beslut.

I januari sade omsorgsnämnd-en ja till ett försök med gemen-sam nämnd.

I mars fattade kommunfullmäktige samma beslut.

Olika grupper (styrgrupp, led-ningsgrupp och arbetsgrupper) har tillsats för att arbeta fram under-lag till beslut, som beräknas tas under våren.

Nu misstänkliggör Erik Nore-lius med flera landstingets goda vilja att jobba fram dessa under-lag, nu när utredningen är igång.

Vi i folkpartiet är för en gem-ensam nämnd. I dessa kärva tider, med långa vårdköer och hot om nedläggningar av vård-centraler, måste man pröva alternativ, som ej försämrar vård och omsorg.

Socialdemokraterna tror inte, att landstinget kommer att bidra med erforderliga medel. Låt oss citera vad Mats Bengtsson i landstingskansliets ledning säger: "Självfallet följer pengarna med, om arbetsgruppernas resultat visar på ekonomiska fördelar för Borlängeborna."

Om arbetsgrupperna kommer fram till, att det inte blir några fördelar, kommer självfallet vi i folkpartiet att rätta oss efter det.

Men redan nu vill socialdemokraterna i omsorgsnämnden sätta demokratin ur spel och gå emot fattade demokratiska beslut.

För oss liberaler är demo-kratin den grundplatta vi vill bygga en bättre värld på.

För socialdemokraterna i omsorgsnämnden är demokratin tydligen bäst, när den tjänar egna syften.

Folkpartiet Liberalerna, Borlänge

Bruno Blomquist, oppositionsråd

Berit Kent, omsorgsnämnden

Mer läsning

Annons