Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialanämnden svarar på kritik från revisorer

Annons

KomRev hittade, i likhet med länsstyrelsen, en hel del brister i kommunens sätt att ansvara för de psykiskt funktionshindrade som bor i Mora kommun. Socialnämnden tycks dock ha arbetat för att täppa till en del luckor under året, enligt de svar som vård- och omsorgschefen, Pia Åkerman, upprättat och föreslår ska bli socialnämndens yttrande till kommunrevisionen.

KomRevs granskning betonade följande fem "bristområden" för socialnämnden att åtgärda:

1) Kartläggning och inventering av vilka personer som finns i kommunen och som har ett behov av stöd. Detta är viktigt för planeringen både på kort och lång sikt.

Enligt Åkermans svar arbetar socialförvaltningen enligt uppgjord åtgärdsplan, dock med viss tidsfördröjning, vilket beror på "vissa organisatoriska faktorer" som har med ansvarsfördelningen att göra. Idag finns, enligt Åkerman, en fungerande samverkan mellan kommun och landsting, vilket gör att kartläggningen blivit enklare.

2) Socialnämnden måste snarast besluta om mål och riktlinjer samt upprätta en verksamhetsplan, enligt revisorerna.

Riktlinjer för detta upprättas under november månad, enligt Åkermans svar. En ny verksamhetsplan för år 2005 kommer att upprättas innan årsskiftet.

3) Varför antas det finnas fler psykiskt funktionshindrade i Mora än i andra kommuner? Detta bör utredas vidare, anser revisorerna.

Åkerman svarar att det kan bero på att Mora kommun har en större vetskap än andra kommuner om vilka dessa personer är, då de personliga ombudens organisation fungerar väl.

4) Anpassa verksamheten i boendena så att den överensstämmer med de faktiska behov som finns. Syftet är att minska antalet placeringar utanför hemkommunen.

Åkerman svarar att socialförvaltningen under 2004 startat ett boende med åtta platser för psykiskt funktionshindrade. För närvarande är sju av dessa platser besatta av personer som tidigare haft externa placeringar och dels av personer som haft dom på att de är berättigade till denna form av boende.

5) Arbeta för att snarast få en budget i balans.

Socialnämndens arbete med att få en budget i balans pågår ständigt, enligt tjänstemannasvaret. Varje extern placering utreds för att om möjligt hitta billigare alternativ.

BERIT OLARS

Mer läsning

Annons