Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Snuset är en skam för Idrottssverige

Annons

Bland 16-åringar är det nära nog dubbelt så många snusare inom idrotten som bland 16-åringar i stort. Det är framför allt i lagidrotterna som snusanvändningen är stor.

Ledare, tränare och framför allt etablerade toppidrottare är förebilder och idoler för det uppväxande släktet. Man ser och hör idolerna i media med en prilla under läppen och vill vara lika tuff.

Ledare, tränare och elitidrottare, bör betänka följande och ta sitt ansvar. Läkare mot Tobak påpekar bland annat:

r Det beroende som nikotinet i snuset medför är ofta mycket starkt.

r Nikotinberoende kan leda till ökat behov av andra droger som till exempel alkohol.

r Hjärtat slår 15 000 fler slag per dygn vid snusning vilket på sikt medför ökade risker för hjärtat.

r Snusning ökar risken att drabbas av åldersdiabetes.

r Snusning fördubblar risken för muskelskador vid idrottsutövning.

r Om gravida kvinnor snusar ökar risken för tidig födsel, låg födelsevikt för barnet och plötslig spädbarnsdöd.

r Snus ökar risken för stelare kärlväggar och därmed förhöjd risk för framtida hjärt/kärlsjukdomar.

r Snusare uppvisar cellförändringar under läppen.

r Blottlagda tandhalsar är vanligt förekommande på platsen för snusprillan.

Nikotin är ett nervgift som påverkar alla organ. Det är dessutom starkt beroendeframkallande. Forskning har visat på ett samband mellan förhöjt blodtryck och snusning.

Snus innehåller dessutom tobaksspecifika nitrosaminer som visat sig cancerframkallande i försök på celler och djur. Även aromatiska kolväten och bensopyren, är cancerframkallande.

Vid analys av två olika fabrikat snus, visade det sig att snus innehåller över 2 500 kemikalier, varav 28 är klassificerade som cancerogena.

En genomsnittssnusare får i sig mer nikotin än rökarna. Snuset ger inga fördelar i idrottsprestationer. Omvänt, prestationssänkande och överrisk för skador hos snusaren.

En idrottare tränar för att bland annat nå en förbättrad kondition. Snus kan försämra konditionen med 6-8 procent. Detta kan utgöra skillnaden mellan guld och silver!

ARNE STÅLBERG

Mer läsning

Annons