Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Snart start för pirbygget

Annons

Enligt beräkningarna kommer det att behövas 12 000 kubikmeter stenmassor, vilket motsvarar cirka 1 200 lastbilslass.

Stenmassorna utgörs av gråberg som sprängdes bort i samband med att Spendrups bryggeri byggde ny plockcentral för drygt ett år sedan.

– Massorna ligger på Skakelbackens industriområde i Grängesberg och vi har sagt att båtklubben inte behöver betala något för stenmaterialet, säger Christer Lindberg, projekteringschef vid kommunen.

Pirbygget blir ändå en kostsam historia för klubben. Anne-Sofie Carlsson är kassör i klubben:

– Enbart pirbygget beräknar vi kommer att kosta cirka två miljoner kronor. Totalkostnaden med inköp av bryggor och annat räknar vi med blir 2,8 miljoner kronor.

Klubben har anlitat AEB Entreprenad för transporterna och enligt Carlsson siktar firman på att dra i gång projektet den 19 februari. Senast den 1 april ska stenpiren vara färdigbyggd med grovt stenmaterial toppat med finare material så det blir enkelt att promenera ut på piren för såväl båtfolk som allmänhet.

Den L-formade piren blir upp till 3,5 meter bred på ovansidan och förstås ännu bredare under vattenytan. Piren kommer att fungera som vågbrytare och behövs för att klubben ska kunna bygga ut ”Badhushamnen”. 200 båtar kommer att få plats här och i ett senare skede blir det möjligt att vid behov bygga utmed 50 platser.

– Intresset för båtplatserna är väldigt stort och en viktig anledning tror jag är fisket i Väsman. Klubbens medlemsantal har ökat på senare tid och vi är nu 264 medlemmar varav 214 äger båt, upplyser Anne-Sofie Carlsson.

Båtägarna kommer beroende på båtstorlek att få betala 500 – 2 000 kronor per år/säsong för båtplatsen. ”Dyrt”, säger klubbkassören, men tillägger att det ändå inte är högre avgifter än vad som tas ut på andra håll i länet. Avgifterna behövs bland annat för att täcka kostnaderna för de lån klubben måste ta. Kommunen borgar för lånet och har dessutom ställt upp med ett bidrag på 150 000 kronor så klubben kan bygga staket vid båthusen.

Pirbygget har godkänts av länsstyrelsen, som hanterat frågan som ett anmälningsärende angående ”påverkan på naturmiljö”. Kommunens miljöchef Göran Eriksson har inte heller några invändningar.

– De använder ju rent berg så det ska inte bli någon påverkan på vattenmiljön. Men det är ofrånkomligt att vattnet kommer att grumlas en del under tiden som pirbygget pågår.

Eriksson tror inte att bygget kan medföra att föroreningar på sjöbotten frigörs och börjar röra på sig.

Detta av den enkla anledningen att kommunen inte har några uppgifter om att den här delen av Väsman någon gång ska ha utsatts för allvarligare föroreningar.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons