Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Snart beslut om Grycksbobana

Annons

Grycksbobanan är i en andra omgång på väg upp på politikernas bord och det är ett digert material som kommunstyrelsens samhällsutskott har att ta ställning till på tisdag.

I dagsläget är det kommunen som har nyttjanderätten till banan och den överlåts inte till banverket förrän tio villkorspunkter är uppfyllda.

Det är samma villkor som gällde även vid det förra beslutet som länsstyrelsen rev upp. Men arbetet att uppfylla dem har kommit längre.

Det första villkoret att första morgontåget om möjligt skulle köras lite senare är fortfarande lite oklart. Det är svårt att i dagsläget fastställa någon tidtabell men länsstyrelsen har via ett beslut ändå satt en ribba.

Enligt det får inga tåg utom museijärnvägens köra på sön- och helgdagar. Det får heller inte gå några tåg eller utföras lastningsarbete i Grycksbo mellan klockan 22 på kvällen och 06 på morgonen.

En plan för att besiktiga hus som riskerar att skadas är klar. Plan finns också för hur allmänheten och då särskilt skolbarnen ska få information om säkerhetsfrågor innan trafiken börjar.

Det är också klart att kommunen ensam ska stå för stängselkostnaden på 1,5 miljon kronor då Stora Enso inte ville vara med och betala.

Men en stor knäckfråga återstår att lösa och det är hur räddningstjänsten ska klara utryckningarna vid bomfällningar.

Räddningstjänsten anser att den inte kommer att klara utryckningstiderna och vill ha en planskild korsning på Hanrö-leden. En sådan kostar cirka 20 miljoner kronor och ska den byggas är det inte samhällsekonomiskt försvarbart att ens öppna Grycksbobanan menar banverket.

Det anser att räddningstjänsten överdriver riskerna. Ett bomstopp på Hanröleden vid utryckning skulle hända högst en eller två gånger under en tio-årsperiod.

Banverket har kommit med ett nytt förslag på lösning. Det är en direktlinje mellan räddningstjänsten och fjärrtågklareraren. När larmet kommer trycker räddningstjänsten på en knapp och klareraren ser det direkt på sin dataskärm. Han vet var han har tåget och kan, om han anser det nödvändigt, stoppa det genom ett telefonsamtal till lokföraren.

Räddningstjänsten funderar nu på förslaget.

I beslutsunderlaget framhåller stadsbyggnadschef Per Grundström för- och nackdelar med att öppna Grycksbobanan.

En av de största fördelarna är att få bort mellan 50 och 80 lastbilar per dygn. Då minskar koldioxidutsläppen med 160 ton per år. Men utsläppen ökar något i centrala Falun på grund av främst dieselloken.

Trafiksäkerheten på främst Drottningvägen och Kungsvägen i Grycksbo ökar med färre lastbilar. Men den minskar i Falun i och med att folk, och då främst barnen, inte är vana vid tåg genom stan.

Falun drabbas också av buller, trafikstörningar och barriär- effekt.

Totalt sett anser dock Per Grundström att fördelarna överväger nackdelarna och förordar att kommunen säger ja till Grycksbobanan.Om samhälls-utskottet gör det kan det slutliga beslutet tas i kommunfullmäktige redan 7 februari. Därmed kan tågen börja rulla på sensommaren om ingen överklagar igen. Men motståndet är fortfarande stort så troligen är nya överklaganden att vänta.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons