Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Smidig omarrondering

Annons

Endast ett 20-tal av de omkring 500 markägarna är motståndare till det väntande markskiftet.

Lantmäteriet med förrättningens projektledare Mats Backman i spetsen, ser ut att få en mycket smidig omarronderingsprocedur i Insjön. Den här gången har myndigheten undersökt intresset för en omarrondering först när markägarna haft ett konkret förslag att ta ställning till.

- Skulle vi ha testat opinionen redan 1999 så skulle motståndet ha varit avsevärt mycket större, säger Backman.

Det var markägarna själva som krävde ett konkret förslag att ta ställning till. I nära ett år har därför skogsmästare Klas Sarén diskuterat olika lösningar med hundratals markägare för att färdigställa förslaget, och under de senaste månaderna har markägarna fått säga sitt i en enkät.

- Svarsfrekvensen på enkäten är mycket hög och en synnerligen stor majoritet godkänner förslaget utan ändringar, konstaterar Backman.

Endast 20 markägare till totalt 14 av de 334 ägolotter som berörs är missnöjda med förslaget. Motståndarna äger tillsammans två procent av den totala markarealen.

- Men vi har inte gett upp hoppet för dessa 20 heller. Det är en utmaning för oss att visa respekt mot alla markägare och erbjuda delaktighet och inflytande. Dessutom banar ju samförstånd väg för enkla beslut, säger Backman.

Med den positiva opinionsbilden, faktiskt en av de mest positiva hittills, är lantmäteriet angeläget om att driva på processen så att markägarna får tillträde till sin ny mark så snart som möjligt.

Den viktigaste uppgiften är utstakningen av de nya rågångarna på totalt 25 mil. Men eftersom högst en handfull mätlag kan delta i arbetet slutförs utstakningen under försommaren 2003.

Kostnaderna för de tre mil skogsbilväg som byggts ska också fördelas, redovisningen av omarronderingen slutföras och värderingsgrunderna från 2000 revideras främst på grund av de värdeförändringar som skett på virkesmarknaden.

Omarronderingens viktigaste beslut - fastighetsbildningsbeslutet, ersättningsbeslut, beslut om tillträde och beslut om fördelning av förrättningskostnader - fattas vid ett förrättningssammanträde under vintern. Likvidutväxlingen mellan sakägarna sker först därefter.

En mindre förrättning på frivillig basis planeras också för åkermarken inom Åhls socken. Lantmäteriet ska arbeta mer med den frågan under hösten.

MAGNUS ROLANDS

Mer läsning

Annons