Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sluta smådutta och gör något radikalt åt Faluns ekonomi!

Annons

Pengarna kommer bara att försvinna ner i det stora svarta hålet. Sedan är det samma visa igen. Vad skulle få oss att tro att det blir bättre på sikt?

Enligt kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag är skattehöjningen nödvändig för att få överskott i budgeten på 21 miljoner kronor, som han egentligen anser borde vara dubbelt så stort. Men sedan kommer det allra märkligaste, ett uttalande han gjorde i Falu Kuriren den 31 maj.

Citat: Skulle dock målet med det lägre överskottet spricka, ska arbetet med att ändra hela kommunens organisation inledas. Det innebär bland annat att en del förvaltningar slås samman.

Detta är ju häpnadsväckande! Inte uttalandet i sig, utan att dessa åtgärder inte vidtas innan det blir någon skattehöjning. Han vet uppenbarligen att kommunens organisation inte fungerar som den ska. Vad ska få oss att tro att denna 50-öring i skattehöjning ska lösa problemen när inga andra genomgripande åtgärder planeras?

Osthyvelmetoden och skattehöjningar är båda synnerligen destruktiva metoder, när det uppenbarligen är en mängd systemfel som måste rättas till. Det är halvmesyrer, en Döbelns medicin, och alla blir missnöjda.

Den kommunala servicen blir sämre och sämre. Det finns ju inte ens resurser till det som kommunmedborgarna har rätt till. Så här kan det naturligtvis inte fortgå i längden.

Jag ger Jonny Gahnshag rätt i sak. Hela den kommunala verksamheten måste ses över. De ideliga småjusteringarna skapar bara irritation och ytterligare missnöje. Det är radikala grepp som krävs och inget småduttande.

Redan för 20 år sedan motionerade jag i fullmäktige om en total översyn av Falu kommuns organisation och verksamhet. Motionen avslogs tyvärr. Den politiska viljan fanns inte. Men då var Falun fortfarande en välmående kommun, och tiden ansågs inte mogen. Är det dags nu månne när verkligheten hunnit ikapp och förbi?

Mitt förslag är, att utomstående expertis, helt förutsättningslöst, gör en genomlysning av hela den kommunala verksamheten. Ifrågasätt det vedertagna och starta från grunden med att skapa en fiktiv

"idealkommun", som sedan succéssivt kan anpassas till den krassa verkligheten. Skapa det goda exemplet, som även andra kommuner kan ha som modell.

Det är en stor, men nödvändig investering för framtiden, som med fördel skulle kunna genomföras tillsammans med exempelvis Borlänge och Kommunförbundet i Dalarna, som också borde vara intresserade parter.

Politikerna måste tänka till och formulera hur vi vill att Falun ska fungera i framtiden. Vad vill vi åstadkomma inom ramen för våra tillgängliga resurser.

Visioner och mål måste tydliggöras.

Klara gränsdragningar mellan politikernas och tjänstemännens arbetsuppgifter.

Kvalitet och effektivitet ska ha högsta prioritet.

Moderna och effektiva styrmedel.

Tydligt ledarskap och en organisation där den enskilde medarbetaren får ett stort inflytande över sin egen arbetssituation.

Ett fördjupat samarbete med andra kommuner, främst Borlänge. Här måste finnas mängder av synergieffekter. Det är bara fantasin och den politiska viljan som sätter gränserna.

Nu anar jag redan protester från olika håll: "Det är alldeles för radikalt och genomgripande. Det kommer aldrig att fungera. Här har vi en alldeles speciell situation etcetera."

Okej! Allt förändringsarbete är jobbigt och möter motstånd, men kom då fram med förslag som är bättre! Den nedåtgående spiralen måste brytas. Nu.

Vi gräsrötter börjar känna vanmakt och resignation. Det är hög tid att vi börjar lägga oss i hur våra gemensamma resurser ska användas i framtiden. Vi måste skapa en bred debatt kring dessa frågor, och det här kan betraktas som det första inlägget.

ROLF HANSSON

Mer läsning

Annons