Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sluta satsa på produktion av krigsmaterial

Annons

Det finns inget invasionshot mot Sverige och inte heller mot EU: Detta är revolutionerande! Varken ÖB, den statliga försvarsberedningen eller andra seriösa bedömare räknar längre med att Sverige hotas av militär invasion. Därmed säger man ju att militären inte längre behövs för att försvara vårt land.

Från våra skattemedel tar försvarsdepartementet cirka 40 miljarder om året. Många har sin försörjning av detta och är rädda för en förändring. Men Sverige har klarat stora omställningar förut, till exempel ned-läggning av varvsindustri och vissa militärförband.

Eftersom vi inte längre behöver vara beredda att militärt skydda vårt land kan den allmänna värnplikten avskaffas. Stödet för denna har vilat på folkets vilja att militärt försvara fosterlandet. Sverige skulle ha en egen försvarsindu-stri för att hävda alliansfriheten.

Men - krigsmaterialindustrin ägs nu av utländska företag! Svensk lag förbjuder export av krigsmaterial. Det exporteras ändå men då är det "undantag" från lagen och regeringen lämn-ar tillstånd.

Nu planeras i EU en byrå för teknisk utveckling och produktion av krigsmaterial där Sverige kommer att delta i forskning och produktion av alltmer fasansfulla vapen.

Det är dags att sluta med detta hyckleri! Sluta satsa på vapen-forskning och förbjud produktion av krigsmaterial i Sverige, även för utländska ägare av vapenindustrierna. Avbeställ JAS och låt företagen få skadestånd utan andra villkor än att inte producera krigsmaterial i Sverige.

Detta kostar pengar under en övergångstid men därefter finns 10-tals miljarder skattepengar varje år att satsa på angelägna ändamål. Statliga beställningar bör göras på minröjare och annat för att undanröja militär-ens miljöförstöring. Sedan kunde en del av miljarderna gå som statsbidrag till kommunerna som utför större delen av de offentliga tjänsterna där det alltid skall dras ner.

Vår ekonomiska politik bör prioritera arbete åt alla. Vi överger den nyliberala teorin som gör att vi tror att "det fattas pengar".

Svenska folkets övertygande nej till EMU ger politikerna stor ekonomisk frihet med satsning på ekonomisk tillväxt med eko-logisk kunskap, ett kretsloppssamhälle.

Men - vi finner att det finns ett annat hot, nämligen terrorism. Att bekämpa det hotet med militär är ineffektivt. De senaste årens händelser har visat att det dessutom är kontraproduktivt och göder ännu mera terrorism.

Sverige bör arbeta för en ny rättfärdig och hållbar världsordning vad än EU säger. Fred är en rättighet för alla men det är också gemensamt ansvar.

Ekonomiska faktorer är stor anledning till konflikter på grund av den ojämnna fördelningen av jordens tilIgångar.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och frihet, IKFF Fredsblomman genom Stina Tunander

Mer läsning

Annons