Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sluta bullra i Munkbo

Annons

Redan den 16 september 1997 uppmanade kommunens miljöskydd det statliga verket att genomföra buller- och vibrationsmätningar i Munkboområdet.

Men mätningarna drog ut på tiden. Månader blev till år. I mitten på mars 1999 tvingades miljö- och byggnämnden skicka en skriftlig påminnelse om saken.

Någon nämnvärd brådska hade inte Banverket. Men i februari 2000 genomfördes slutligen en mätning. Den mätningen följdes upp av ytterligare en i februari förra året.

Att den lokala och den statliga myndigheten haft kontakt har däremot inte förändrat situationen för de boende. I augusti i fjol skickade därför åtta fastighetsägare i Munkbo in nya klagomål.

I skrivelsen till miljö- och byggkontoret efterlyste dessa att hastigheten på den aktuella sträckan måste sänkas i väntan på åtgärder.

Brevet skickades vidare till Banverket, som i november månad hänvisade till utförda mätningar, vilka visat att vibrationsnivåerna ligger under de nivåer som man enats om tillsammans med två andra statliga verk, Boverket och Naturvårdsverket.

Därmed lydde Banverkets besked " ...att det inte finns skäl att utföra några åtgärder...".

Två av fastighetsägarna har dock inte nöjt sig med detta. I slutet på januari levererar de ytterligare en skrivelse som svar på Banverkets besked.

Miljö- och byggkontoret har därefter synat järnvägsspåret. Slutsatsen blev ett instämmande med fastighetsägarna.

Det finns spårskarvar som sannolikt förstärker vibrationer och buller.

Efter att lagtexten i miljöbalken granskats tror sig miljöskyddet ha hittat rätt argument. Nämligen att med miljöfarlig verksamhet avses bland annat järnvägstrafik.

Och den som bedriver miljöfarlig verksamhet ska "...utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått" som krävs för att "...motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa.".

Kraven att vidta åtgärder gäller om det inte kan anses orimligt att uppfylla. Det hävdas i miljöbalkens andra kapitel och sjunde paragraf.

Det ligger således till grund för det förslag till beslut som nämnden har på bordet på tisdag.

Ett beslut som i så fall förelägger Banverket att eliminera de öppna spårskarvarna på sträckan genom Munkboområdet. Och i väntan på att åtgärderna utförs ska hastigheten på sträckan sänkas till högst 70 kilometer i timmen.

HARRI KRIIKKULA

Mer läsning

Annons