Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Slogbodar från Dalarna till Skottlands glesbygd

Annons

Enligt projektledaren, Denise Fahlander från skogsvårdsstyrelsens lokalkontor i Älvdalen, är satsningen ett försök att sammanföra skogens olika intresseområden inom skogsproduktion, miljömål och dess sociala värden.

- Projektets huvudsyfte är att utveckla ett arbetssätt för användning av naturlandskapet genom dialog med alla lokala intressenter. Förhoppningar projektet har är att förbättra dialogen mellan intressenterna i området.

Denise Fahlander uppger att projektet vill öka förståelsen för de intressen som finns i naturlandskapet.

- Vi ska inte bara inspirera var-andra till olika sociala verksamheter. Vi ska också finna glesbygdsutvecklingsmöjligheter genom kunskapsutbyte om hur vi kan använda naturlandskapet.

Tidigare har projekt genomförts vid tätortsnära skogar, kring orter med minst 20 000 invånare, där skogens ofta ägs av kommuner.

Det nya projektet, är ett internationellt treårigt projekt där representanter från glesbygdsområden i Skottland, Island, Norge, Finland och Sverige deltar . Tanken är att representanter från de olika länderna ska träffas och inspirera varandra till sociala aktiviteter i skogsområden. Länderna ska utbyta kunskap om hur de samhällsstrategiskt kan samordna skogsbruk, glesbygdsutvecklingsmöjligheter och naturvärden.

I oktober deltog två representanter från Gördalen och Drevdagen i en projektgrupp som besökte Island, där främst skötsel av får och hästar utgjorde aktiviteten i de glesbygder som besöktes.

Dessutom har en delegation där, bland andra, Folke Halvarsson från Drevdagen och Bo Hedberg, Gördalen, ingick, varit i Skottland.

Bland annat fick den träffa Steve Robertson, från en lokal grupp, samt Diane Campbell, som förestod en paraplysorganisation som i nätverksform lotsade de lokala gruppernas verksamhet.

Besöket utmynnade i att skottarna ville få lite mer information om timmerbyggen. Några skottar tyckte att begreppet slogbodar lät intressant och vill lära sig mer. Ett par slogbodar har för övrigt monterats upp på passande platser i Skottland

Nu har fyra personer från den skotska gruppen gjort ett svarsbesök under tre dagar i bland annat Gördalen och Drevdagen. Kvartetten Diane Campbell, Margaret Davidson, Steve Robertson och Martin Fraser är alla involverade i bygdeutveckling genom användning av naturlandskapet. En i gruppen är politiker, en egen företagare, en bygdeutvecklare och den fjärde har en administrativ tjänst för att uppdatera befintliga naturlandskapsgrupper.

Första dagen, efter ankomsten till Mora, fick gruppen besöka en älgfarm och Naturum i Njupe-skär. Dagen avslutades med en samling i Gördalens bystuga med lokala maträtter, Bellmanhistorier på engelska samt skotska dikter och sånger. Andra besöksdagen fylldes av en skoterutflykt i naturlandskapet, besök i fårfarm, utsiktstornet i Lillådalens naturreservat och bastubad på Fulu-fjällscampingen.

Dag tre besöktes golvfabriken i Särna, dalahästföretagen i Nusnäs samt avslutades med ett möte med projektets styrgrupp på länsstyrelsen i Falun. Sista dagen förlades till Drevdagen med besök på gammelgårdens museum samt hundspannskörning.

HANS OLANDER

Mer läsning

Annons