Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Slamavskiljare inte nog

Annons

-Slamavskiljare räcker inte. Avloppen uppfyller inte miljöbalkens minimikrav, säger miljöinspektör Åke Ekman, kommunens miljö- och plankontor.

Redan år 2000 gjordes en inventering i byn och då framkom att cirka 40 avloppsanläggningar inte klarar minimikraven i miljöbalken. Miljö- och plannämndens inriktning var att de dåliga anläggningarna skulle tas ur bruk efter tre år.

En arbetsgrupp bildades i byn med syfte att bygga ett gemensamt avloppsnät och reningsverk. Arbetsgruppen har ännu inte lyckats nå en lösning och kommunalt avloppsnät kan det inte bli. Kommunstyrelsen har tidigare sagt nej till det.

-Det är naturligtvis ett svårt projekt att få ihop ett arbete av den här typen på frivillighetens grund. Det handlar om många fastighetsägare, alla med olika motivation och förutsättningar. Faktum kvarstår att alla fastighetsägare är ansvariga för vad som släpps ut från fastigheten. Kraven är lika för alla, säger Åke Ekman.

Det krävs mer rening av avloppen än slamavskiljning och mest troligt är att fastighetsägarna bygger om sitt eget avloppssystem. Utvecklingen av det gemensamma projektet verkar ovisst, anser Åke Ekman.

Enligt miljö-och plannämndens beslut kommer andra krav att ställas efter år 2007 på fastighetsägarna för de som inte byggt om sina avlopp. Det kan då bli aktuellt att förbjuda användningen av avloppsanläggningar som inte uppfyller minimikraven.

KATARINA CHAM

Mer läsning

Annons