Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Slakten skjuts upp

Annons

Det var den 9 april, med anledning av utförd djurskyddsinspektion, som 67 djur av den befintliga besättningen på 125 nötkreatur omhändertogs vid myndighetsingripande. Det visade sig att två av djuren var i så dålig kondition att de senare fick avlivas.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anförde på grundval av iakttagelserna vid inspektionen att situationen nu var så förvärrad och att nämnden under många år utan resultat försökt få till stånd förbättringar inom djurhållningen på gården. Vidare bedömde nämnden det som utsiktslöst att avhjälpa problemen och därutöver oundgängligen nödvändigt ur djurskyddssynpunkt med ett omedelbart omhändertagande.

På grundval av veterinärutlåtanden om situationen på den aktuella gården och djurens tillstånd fastställde länsstyrelsen nämndens beslut samt förordnade om djurens försäljning eller slakt.

Djurägarna fick inget bifall om inhibition i länsrätten, men väl i kammarrätten.

Veterinär Bo Hannersjö säger till tidningen att kammarrätten ej prövat själva sakfrågan, utan beslutet innebär att man tar time out som en säkerhetsåtgärd, i avvaktan på att länsrätten avgör vad som ska hända med djuren.

Bo Hannersjö finner det troligt att även detta länsrättens beslut kommer att behandlas av kammarrätten.

- De drygt 60 djuren befinner sig på en gård i en grannkommun i avvaktan på deras vidare öde och Bo Hannersjö säger att han idag inte ser att ett enda djur behöver slaktas. I så fall bara för att få ett avslut på det hela.

Bo Hannarsjö vill dock understryka att det ej föreligger någon som helst kritik för omhändertagandet av djuren, ej heller på underlaget för omhändertagandet.

Det är staten som via polismyndigheten betalar djurens uppehälle så länge den här frågan ej är slutligt avgjord. Vid en eventuell försäljning av djuren regleras de kostnader staten haft för djurbesättningen.

Kan de omhändertagna nötkreaturen återgå till ägarna i Mora ?

- En hypotetisk fråga. Det ska i så fall vara om man finner att det ej fanns laglig grund för omhändertagandet vilket jag finner osannolikt, summerar Bo Hannersjö

STEN WIDELL

Mer läsning

Annons