Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skyddsombud för äldre ger bättre vård

Annons

Varför avsätter man nya resurser till tillsyn när man borde känna till kommunernas dåliga ekonomi, kan man undra? Vore det inte bättre att förstärka kommunernas resurser än tillsynsmyndighetens möjligheter att ytterligare belägga hur illa det är ställt?

Vi vet inte med säkerhet hur det ser ut i Sverige, men vi har en bild av hur det ser ut i Dalarna.

Vi tillhör inte dem som anser att äldre människor i gemen riskerar att fara illa inom den äldrevård som kommunerna erbjuder. Däremot anser vi att många äldre har rätt att få ut lite mer av livet när det går mot sitt slut.

Vi kan inte vara nöjda med att det är rent och snyggt på våra äldreboenden, eller att de gamla får mat och slipper trycksår. I den mån man orkar borde man ha rätt till lite mer av livets goda. Även om kroppen börjat säga ifrån och orken inte räcker så långt.

Vi tror inte att det handlar om särskilt omfattande eller dyra insatser, snarare om enkla och för de flesta naturliga saker som att få komma ut och känna värmen, kunna umgås med dem man känner och tycker om, kunna få information så att man förstår vad som händer och ibland kunna hjälpa till och få bidra med det man fortfarande kan.

Från länsstyrelsens horisont kan vi se att äldreomsorgen har alltför tuffa förutsättningar för sitt arbete.

Målet med äldreskyddsombudens tillsyn är - i likhet med målet för den övriga tillsynen - att brister och missförhållanden inom äldreomsorgen ska rättas till samt att ge stöd och att utveckla en vård och omsorg av god kvalité. Samverkan ska utvecklas med Socialstyrelsens regionala hälso- och sjukvårdstillsyn samt med andra aktörer som har i uppdrag att på olika sätt inspektera och säkra kvaliteten inom äldreomsorgen. Uppdraget avser både offentlig och enskilt bedriven äldreomsorg.

Vår bedömning är att de förutsättningar som kommunerna ger sina chefer inom äldre- och handikappomsorgen är otillräckliga i förhållande till arbetets omfång och breda ansvarsområde. Svårigheterna att rekrytera och behålla kompetent personal inom vårdområdet är också väl känt vid det här laget. Det kan tyckas vara en självklarhet, att om man får beslut om en insats från socialtjänsten, till exempel ett särskilt boende, verkställs också beslutet. Så är emellertid inte alltid fallet.

Vid länsstyrelsens uppföljning av antalet ej verkställda domar och beslut är det framförallt beslut om boende för äldre som ibland tar för lång tid att verkställa. Länsstyrelsen kommer att fortsätta denna uppföljning. Vi kommer också att kontinuerligt följa hur socialtjänstens egentillsyn fungerar.

Vi anser det särskilt viktigt att offentliga och privata vårdgivare själva utvecklar bra och effektiva rutiner som uppmärksammar brister och risker i vården. På så sätt kan man bedriva ett effektivt förebyggande arbete. Här kan äldreskyddsombuden bidra med erfarenhet och kunskapsutbyte inom och mellan kommunerna.

Men det är alltså inte bara en som ansvarar för att äldreomsorgen ska utvecklas positivt. Genom att länsstyrelsen nu fått tre nya äldreskyddsombud hoppas vi också få till stånd en bredare dialog med olika aktörer inom området, inte minst med brukare och deras anhöriga. Över tiden hoppas vi därmed få en bättre och mer allsidig bild av kommunernas äldreomsorg och därmed kunna bidra till en bättre och säkrare vård och omsorgsverksamhet. En förhoppning är också att brukare och deras anhöriga ska få ett större inflytande över äldreomsorgen och bättre information.

PELLE BJÖRKLUND

Mer läsning

Annons