Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skyddat vatten hindrar

Annons

Mats Jos, LRF, var en av föreläsarna. Han tog upp problematiken med vattenskyddsområden kontra jordbruket.

- Skyddsområden finns där det inte behövs, men saknas där det behövs, framhöll han.

Han gav exempel där skyddet för vattentäkterna skräddarsytts, där hänsyn tagits i detalj efter till exempel markförhållanden och risken att bekämpningsmedel från jordbruket påverkar vattentäkterna.

Ett skräddarsytt skydd innebär också större acceptens från bönderna.

Han framhöll vikten av ett tidigt samråd med de som odlar marken. Här har de odlat marken på ett visst sätt under lång tid, men så är det stopp. Det måste ges tid till omställning av jordbruket i de fall det är nödvändigt.

- Förhållandet mellan kommunernas miljökontor och bönderna är viktigt, framhöll Jos.

Enligt ramdirektiv för vatten ska det senast 2009 finnas vattenskyddsområden för alla vattentäkter, som försörjer fler än 50 personer eller har ett större vattenuttag än tio kubikmeter per dygn. Cirka 40 procent av landets cirka 2 160 kommunala vattentäkter saknar vattenskyddsområden. Nu inrättas i många kommuner nya skyddsområden. Många kommuner omarbetar och skärper tidigare skyddsföreskrifter för befintliga vattentäkter.

Cirka två procent av landets åkerareal ligger inom vattenskyddsområden, en siffra som ökar väsentligt i takt med att nya vattenskyddsområden inrättas eller uppgraderas.

Frågan om vattenskyddsområden anser LRF inte vara enbart en miljöfråga utan även en äganderättsfråga. Det finns en ambition att utveckla en ny form av frivilliga avtal där den enskilde brukaren av marken, mot vissa åtaganden, får ersättning för kostnader och produktionsbortfall. Sådana avtal är vanliga i andra EU-länder.

Ulf Lundgren, miljöchef i Säter, berättade om läget för vattentäkterna Uggelbo och Solvarbo. I dag finns 60 hektar åkermark inom inre skyddszonen, medan det nya förslag till skyddsområde som finns innebär att 150 hektar åkermark hamnar inom inre skyddszonen. Siffror som talar för intressekonflikter.

Förutom Jos fanns även andra föreläsare, Anders Carlstedt, SGU Uppsala, Lars Bergström, SLU Uppsala, samt från Länsstyrelsen Dalarna Jan Larspers och Gunilla Streijffert.

Syftet med dagen var att bygga en gemensam kunskapsplattform om vattenskyddsområden och reglerna runt dessa, samt att få en diskussion och knyta kontakter mellan lantbruksnäringen och myndigheterna.

ROLAND BERG

Mer läsning

Annons