Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skrämmande okunskap om våra äldres behov

Annons

Vi inom folkpartiet ser frågan ur ett litet annorlunda perspektiv. Åldrandet är en naturlig process. Vad som hänt är att tiden mellan pensioneringsdagen och livet slut har förlängts och förlängs dramatiskt.

Detta gör att vi nu med rätta kan tala om flera skeden i en människas liv: ungdom, medelålder, seniorålder och ålderdom.

När Hjalmar Söderberg skrev att ungdom är ett fel som går över med tiden, kan vi seniorer med stolthet säga att medelåldern är ett fel som också kommer att försvinna.

Denna utveckling ställer helt andra krav på äldreomsorgen. En god omsorg måste innebära att varje individ ges rättigheten att leva ett meningsfullt liv. Med meningsfullt liv menar jag att senioren ges möjlighet att påverka sin livssituation, träffa egna val och leva så aktivt liv som möjligt.

Han/hon ska kunna ägna sig åt sina intressen, delta i samhällslivet och ha ett rikt social liv. Med stigande ålder ökar tyvärr kroppens skröplighet. Detta kommer att successivt att ställa ökade krav på hjälpresurser från samhället, så att detta aktiva liv kan fortsätta så länge som möjligt.

Under de sista åren ska man själv få avgöra om man vill bo hemma eller flytta till ett serviceboende. Tyvärr lägger man nu ner servicehemmen på löpande band. Alla ska bo hemma. Många upplever nu det egna hemmet som ett fängelse, som medför ökande isolering från omvärlden.

Socialdemokratiska politiker hävdar att efterfrågan på servicehus är liten. Varför det är så, är inte utrett. Kan det bero på att alla former av kommunalt äldreboende har fått samma dåliga klang som ålderdomshem hade en gång i tiden? I dagens äldreboenden samsas under samma tak vård av dementa och människor i livets slutskede som individer med behov av vanlig service och socialt umgänge. Detta är givetvis en omöjlig situation för en kompetent och engagerad personal.

Till sist några frågor till PEG och MP. I årets forskningsproposition på 2 000 sidor ägnas bara 16 rader åt äldres hälsa och sjukdomar. Dessa frågor är dåligt utforskade. Varför är det så? Varför är samarbetet mellan landsting och kommuner så dåligt? Det gäller ju vården och omsorgen om samma människor.

Folkpartiet har ett program i vård och omsorg som skulle kunna innebära enorma förbättringar. Det är därför glädjande att de borgerliga partierna i ett första steg kunnat enas om förbättringar inom hemtjänsten. Dessa förbättringar medför ökad valfrihet och en personlig kvalitetsgaranti.

Inom Ludvika kommun har ett samarbete inletts inom oppositionen för att skapa en handlingsplan för humanare vård och omsorg, som tar hänsyn till individens behov och önskningar.

Denna handlingsplan kommer att offentliggöras i god tid före valet.

ROLF HÖGBERG, FOLKPARTIST I LUDVIKA

Mer läsning

Annons