Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolverket ger kritik

Annons

- Vi tycker att kritiken känns lite orättvis, vi har en annan bedömning, säger Åsa Nilstam som är barn- och utbildningschef på Rättviks kommun.

Skolverket fick in en anmälan från en kvinna i Rättviks kommun som ansökt om plats inom förskoleverksamheten för sitt barn. I anmälan uppger kvinnan att plats inte kunnat ordnas för hennes son utan oskäligt dröjsmål.

Enligt vårdnadshavarna anmäldes behov av plats i förskoleverksamheten i april 2001, med önskat placeringsdatum den 1 februari 2002. Vid anmälningstillfället var barnet ett år gammalt. Senare ändrade föräldrarna sin ansökan till att avse behov av plats från den första januari 2002.

- Vi har utgått från den första februari i det här fallet, säger Ann Orrsten som är undervisningsråd vid Skolverket.

När ansökan lämnades in var båda föräldrarna arbetssökande men fadern började senare studera.

Kommunen uppger att det vidtagits vissa åtgärder för att rekrytera personal och iordningställa lokaler för att minska kön till förskoleverksamheten.

- Vi medger inte att vi dröjt för länge med att ordna platsen, säger Åsa Nilstam och fortsätter:

- Skolverket kommer hit den 28 augusti och den 11-12 september, för att titta på några av kommunens förskolor, då ska vi ha en dialog med dem. Vi ska titta på om vi tolkat detta fel.

Under februari erbjöds anmälaren en plats för inskolning på en nyöppnad avdelning. Barnet började sin inskolning den elfte mars 2002.

I sin bedömning skriver Skolverket att skollagen föreskriver att förskoleverksamhet ska tillhandahållas barn som har fyllt ett år. Enligt de nya bestämmelserna som trädde i kraft den första juli 2001 ska även föräldrar som är arbetslösa få förskoleverksamhet enligt samma regler.

I det aktuella ärendet räknas anmälningstiden från den 1 juli 2001 då de nya bestämmelserna trädde i kraft.

Skolverket konstaterar att kommunen inte klarat att ordna plats till det ursprungliga datumet trots att mer än fyra månader gått sedan behovet anmäldes. Skolverket riktar därför kritik mot Rättviks kommun för att inte ha erbjudit plats inom barnomsorgen inom skälig tid.

- Det är alltid allvarligt när man inte får en plats i tid, säger Ann Orrsten.

-Vi följer upp ärendet inom tre månader. I det enskilda fallet är det åtgärdat men vi vill ha in handlingar som redovisar hur planeringen av förskoleverksamheten ser ut i kommunen, samt att de kan beräkna behovet av antalet platser.

GÖRAN PERSSON

Mer läsning

Annons