Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolans problem är samhällets!

Annons

Med tanke på många elevers situation och den arbetsmiljö som finns i skolan är det naturligt att studieresultaten försämras. Alla måste inse att skolan inte lever i en isolerad värld utan påverkas av vad som händer i samhället. Därför är skolans problem samhällets problem.

Naturligtvis behövs insatser inom skolan som till exempel nya pedagogiska grepp, mer individuellt anpassad undervisning, på många håll mer resurser, men kanske framförallt en klar markering av skolans värdegrund.

Det finns ett samband mellan skolor som betonat värdegrunden och studieresultat. Skolan har en viktig uppgift att förmedla normer och värderingar.

Det handlar om alla människors lika och okränkbara värde, om att behandla andra som man själv vill bli behandlad och om att dra gränser mellan rätt och fel.

En skola som betonar ansvarstagande, jämställdhet och solidaritet med andra människor som förebygger mobbing och trakasserier.

Skolan kan dock inte på egen hand få en annan skolmiljö med bättre studieresultat. Det behövs bland annat insatser i arbetslivet och i hemmen.

Det gäller att möta den ökade stressen och utbrändheten i arbetslivet genom att rehabilitera arbetsplatser och göra det möjligt, bland annat tidsmässigt, för föräldrar att kombinera ansvar för sina barn med arbetslivets krav.

Det gäller att se föräldrar och familjer som en resurs och ha med dem i kommuners och landstings verksamhet bland barn.

Det säkraste sättet att minska våld, kriminalitet, drogmissbruk, rotlöshet och otrygghet är att ge stöd till hem och familjer samtidigt som föräldrarnas ansvar för sina egna barn betonas.

Det minsta man kan begära är att myndigförklara föräldrarna att själva besluta om barnomsorg för sina barn och avskaffa maxtaxan, som för många i praktiken bara innebär en möjlighet, och i stället införa en familjepolitik med familjen i centrum!

TORSTEN LARSSON

Mer läsning

Annons