Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolan i gungning

Annons

Från jordbrukssamhälle, till industrisamhälle till vårt nuvarande informationssamhälle. Samhället förändras och vilka färdigheter barnen behöver för att kunna orientera sig i världen likaså.

En skola som förr var auktoritär med ordning och reda som ledstjärnor, ska i dag forma barn till demokratiska självständiga medmänniskor.

Höga krav ställs nu liksom då på att kunna svenska, engelska och matte. men till det rena fakta inhämtandet kommer i dag också förmåga till kritiskt och analytiskt tänkande, förmåga att själv leta efter kunskap och att kunna samarbeta med andra.

- En känd svensk politiker, Olof Palme, sade att skolan ska vara en spjutspets i samhället. Det är en vision, men om vi är en spegelbild av samhället så har vi kommit långt. Industrisamhällets skola har vi däremot gått förbi, säger Thomas Olsson.

Utvecklingen de senaste åren inom skolan har inte bara inneburit en ny syn på vad kunskap är utan också vad lärarrollen innebär. Från en ensamvarg och förmedlare av fakta till en handledare som tillsamman med andra skapar miljöer för lärande.

- En sådan skola är mer personal- och kompetensintensiv än den skola vi hade förr.

Om kommunfullmäktige vid novembers budgetmöte väljer att spara på skolan genom att minska antalet årsarbetare med 75 tjänster i Falu kommun, innebär det för Varpas skoldistrikt att ett 20-tal personer försvinner.

Barngrupperna i förskolan och klasserna i skolan blir då större. Det blir svårt att leva upp till kunskapsmålen, att ge svaga elever lite extra stöd och att skapa en lärmiljö där det finns utrymme för kritiska diskussioner och analyser.

Det kan innebära en återgång till en skola av äldre modell:

- Att utgå från att alla är lika, att de har samma behov, att de utvecklas bäst genom att lära faktakunskaper vid samma tid, i samma takt och på samma sätt ställer lägre krav på personaltäthet och lärarprofessionalitet. Är det den skolan vi vill återskapa?

Risken finns också att den goda trenden inom skolförvaltningen med minskat antal långtidssjukskrivna bryts när arbetsbelastningen ökar:

- Vi har en bra skola i Falun i dag och den vill vara rädda om, säger Thomas Olsson.

ANN-SOFIE MASTH

Mer läsning

Annons