Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolan i Falun på rätt väg

Annons

Visst har vi det ekonomiskt besvärligt i skolan. Det har vi inom hela den kommunala verksamheten. Skolan i Falun omsätter över en miljard kronor per år (tusen miljoner kronor). Vi är i särklass den verksamhet som är störst. Det medför också det största ansvaret för att handskas effektivt med våra skattepengar. I det ligger bland annat att tänka nytt. Att ständigt förbättra. Att vara beredd att strukturera om. Att våga prioritera.

Vi prioriterar verksamheten. Verksamheten är våra drygt 15 000 barn och elever och våra 1 700 anställda. Vi lovade i valrörelsen att det är dessa vi ska prioritera. Och det har vi också gjort.

Inom grund- och gymnasieskolan ökade antalet anställda med 26 heltidsanställda under 2002. Vi kommer att öka med ungefär lika många under 2003. Detta betalas av regeringens så kallade Wärnerssonpengar.

I förskolan ökade antalet anställda med 44. Visserligen ökade antalet barn något, men totalt sett blev det fler vuxna per barn i förskolan. Vi har bestämt att vi ska behålla den personaltätheten under 2003. Vi har också bestämt att vi ska ha så många platser i förskolan att föräldrar som vill ha en plats också kan få det. Inför 2004 har regeringen gjort utfästelser om ökade statsbidrag. Då kan vi öka antalet anställda ytterligare.

I år har vi anslagit fyra miljoner mindre för kompetensutveckling. Det innebär inte på något sätt att vi slopat all kompetensutveckling. Kontinuerlig kompetensutveckling är självklart nödvändig i en verksamhet som skolan.

I år innebär det att vi blir mycket restriktiva vad gäller dyra utbildningar på andra orter och på kursgårdar. Samma gäller dyra föreläsare.

I stället kommer vi att välja kompetensutveckling där vi har egna resurser i Falun. Vi har arbetstid att disponera, egna lokaler och egna föreläsare/handledare bland våra anställda i skolan eller i kommunen i övrigt. Vi har också tillgång till högskolans resurser. Dessutom disponerar kommunens personalkontor en stor summa pengar för kompetensutveckling. Dessa pengar kan också skolan få del av.

Precis som i samhället i övrigt har vi många anställda som är sjukskrivna. Just nu är det cirka åtta procent. Tendensen är att det sjunker. Men det är för högt. Visserligen jämförbart med de flesta andra branscher men ändå.

Vi från skolans ledning arbetar hårt för att sänka sjukligheten. Vi kommer också att utveckla samverkan med försäkringskassan ytterligare. Att vara långtidssjukskriven medför ett lidande för den det gäller. Det genererar också stora kostnader som måste tas från den övriga skolverksamheten.

Vi prioriterar barn, elever och antalet anställda i skolorna. Tyvärr räcker inte våra pengar till för att samtidigt renovera de tre till fyra skolor som är mest slitna. Grycksboskolans slutliga renovering börjar nästa vecka. De övriga får vi ta efterhand.

RAGNAR KROONA

Mer läsning

Annons