Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skola och vård avgör valet

Annons

Att skolan är en av de viktigaste valfrågorna för folket i Dalarna är tydligt i alla åldersgrupper. Både ungdomar och medelålders har valt skolan som den viktigaste valfrågan.

I gruppen 50+ är sjukvård och skola de viktigaste valfrågorna. Frågor om skola och vård ligger kvinnorna varmast om hjärtat medan arbetsmarknadsfrågor och skatter är något viktigare för männen.

Skolfrågorna har dock olika prioritet i olika kommuner och skillnaden i hur man uppfattar att skolan fungerar skiljer sig mycket mellan kommunerna. Mest missnöjd med skolan är man i Mora och Leksand där 28 respektive 26 procent av de tillfrågade nämner skolan bland de saker som fungerar dåligt.

I Mora kommun är också skolfrågan den hetaste frågan. 22 procent nämner skolan som den viktigaste frågan inför valet. Långt efter, på en andra plats, nämns sjukvården (10,5 procent).

Kollektivtrafiken ligger i topp på listan över vad som upplevs fungera dåligt runt om i Dalarna. En fjärdedel av de svarande nämner kollektivtrafiken som en av de saker som fungerar sämst där man bor.

Sjukvård, närservice, nöjesliv och skola är andra saker det råder missnöje med.

Starkast är missnöjet med kollektivtrafiken hos de unga och hela 36 procent i åldersgruppen 15-29 år nämner kollektivtrafiken som en av de saker som fungerar dåligt där de bor. Även här är skillnaderna stora beroende på var man bor.

I Hedemora (där ungefär hälften av svaren är från Långshyttan) är missnöjet med kollektivtrafiken som störst, 32 procent, medan man i kommuner som Mora och Borlänge är betydligt mindre missnöjda, 12 resp. 9 procent.

Närservice är en fråga som det råder delade meningar om. Det ligger nämligen i topp på listan över saker som fungerar dåligt där man bor samtidigt som det finns med som nummer ett över saker som fungerar bra där man bor. Bland de äldre (50+) tycks detta vara en fråga som berör. Det är den enskilda fråga som flest 50 plussare nämner. Både bland det som nämns fungera dåligt (30 procent) och bra (28 procent).

En förklaring är givetvis att det fungerar olika bra beroende på var man bor. I Hedemora kommun är till exempel missnöjet med närservicen stort. Här nämner hela 42 procent att närservicen fungerar dåligt. Speciellt var det många i Långshyttan som svarade närservice.

I Leksand tar endast 5 procent upp det som något som fungerar dåligt. Någon viktig valfråga är det dock inte för folket i Dalarna.

Andra områden som många är nöjda med är bland annat sport /fritid, natur/friluftsliv, skola och kollektivtrafik.

I den yngre åldersgruppen, där de flesta studenter återfinns, så är skolan den enskilda fråga som man är mest nöjd med. Var fjärde person i åldersgruppen 15-29 år nämner skolan som en av de saker som fungerar bra där man bor.

Skolan är också den fråga som flest unga nämner som den viktigaste valfrågan.

Missnöjet är dock stort när det gäller uteliv/nöjeslivet i Dalarna. 44 procent i den yngre målgruppen anser att det är något som fungerar dåligt. Även kollektivtrafiken är ett område för missnöje bland de unga (36 procent).

Skolan är en högt prioriterad fråga i samtliga kommuner. Men det finns skillnader.

I Leksand är missnöjet med barnomsorgen stort (jämfört med länet som helhet) vilket också visar sig i att barnomsorgen hamnar på första plats som den viktigaste valfrågan för Leksandsbor.

I Hedemora är det befolkningsutvecklingen som nämns av flest som den viktigaste valfrågan.

I Borlänge hamnar sjukvården på första plats, i Falun skolan.

Fotnot: Under rubriken närservice har vi redovisat svar som bland annat sophämtning, snöröjning, närhet till butiker, post och bank.

Mer läsning

Annons