Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skogsindustrin agerar kortsiktigt!

Annons

Det är fokus på kortsiktigt höga vinster och bra kvartalsrapporter för att stimulera aktieägarna som gäller. Detta är för bolagen viktigare än "tillit" och rimliga virkespriser till skogsägarna och därmed långsiktig lönsamhet för industrin.

För oss skogsägare är en rimlig andel av förädlingsvärdet av råvaran en förutsättning för ett långsiktigt förtroende och affärsförhållande med skogsindustrin.

Alla köpare inom denna region, utom Stora Enso, accepterade förra virkessäsongen en höjning med 15 kronor för massaveden inom Skogsägarföreningen Mellanskogs område. Stora Ensos preliminära resultat för Kvarnsvedens Pappersbruk för 2001 visar en vinst på cirka 1 miljard kronor. Virkesbehovet vid Kvarnsveden är cirka 1,2 miljoner kubikmeter. Råvaran fås till största delen genom privata skogsägare. Med 15 kronor högre massavedspris hade vinsten för år 2001 reducerats med max 10-15 miljoner, motsvarande 1-1,5 procent.

Ett skäligt massavedspris är 40-50 kronor högre per kubikmeter, det vill säga samma pris som våra kollegor i södra Sverige erhåller. De 40-50 miljoner kronor som då hade kommit skogsägarna till del hade bidragit till ökad gallrings- och röjningsaktivitet samt skötsel av Sveriges skogar. Bättre lönsamhet skapar ökad aktivitet i skogen med fler arbetstillfällen till fördel för glesbygden och ett aktivt uthålligt skogsbruk.

Dyrt grantimmer och importvirke till massaindustrin - hån mot familjeskogsbruket och sågverksindustrin.

Stora Ensos prispolitik medförde att man vissa perioder hade dåligt med massaved vid Kvarnsveden. Man valde i stället importerat virke av tvivelaktig kvalité och grantimmer från egen skog.

Strategin är uppenbar. Det gäller att till varje pris hålla nere massavedspriserna i Dalarna/Mellansverige, till nackdel för skogsägarna och sågverkens råvarubehov och dess pressade ekonomi. Vi har fått bottenkänning av vad massavedspriserna tål. De ligger på en nivå då det är mer lönsamt att elda i stället för att koka.

Som exempel kan nämnas att Malungs kommun valt att sluta leverera tallmassaved till skogsindustrin, den eldas i stället upp. Mellanskog ska förmedla stora volymer tallmassaved via delägda Naturbränsle AB då priserna gör det mer intressant för skogsägarna att avsätta virke till bränslemarknaden.

Skogsägare, sågverks-, massa- och bränsleindustrin är alla ömsesidigt beroende av varandra. Vi borde ha ett gemensamt intresse av att svenskt skogsbruk kan överleva och skapa arbetstillfällen. Låt oss föra in ökad tillit, respekt och långsiktighet i skogsbruk och prisförhandlingar. Ett massavedspris på plus 50 kr/kubikmeter är ingen orimlighet och ryms med råge inom de vinstmarginaler som finns i dag.

Det är naturligt att aktiebolag ser till ägarnas ekonomiska intressen. Inom vår region finns tecken på en kartell - och för massaveden monopolliknande situationer. Ska vi små skogsägare få bättre lönsamhet och möjlighet till god skogsskötsel i framtiden så bör virket passera över förhandlingsbordet.

Industrin måste ta sitt ansvar i lönsamheten för att möjliggöra röjning och gallring av framtida skogar.

Ett ansvar till kommande generationer och bortom kvartalsrapporter.

JAN-ERIK BENGTSHED

Mer läsning

Annons