Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skogsägare riskerar vite för dålig skogsplantering

Annons

Fyra skogsägare i Dalarna riskerar viten för att de inte planterat ny skog.

Skogsvårdsstyrelsen begär att länsrätten i de olika fallen dömer ut viten på mellan 4000 och 15000 kronor.

Enligt skogsvårdslagen är markägarna skyldiga att anlägga ny skog på mark där den tidigare skogen avverkats.

På en del marker kan återbeskogning ske genom naturlig föryngring, men oftast krävs föryngringsåtgärder, i de flesta fall markberedning och plantering. Åtgärderna ska utföras senast tre år efter avverkning.

I fem aktuella fall har skogsvårdsstyrelsen förelagt fyra markägare att vidta åtgärder för att återväxten ska nå upp till de lagstadgade kraven.

Två av skiftena ligger i Gagnefs kommun, två i Vansbro kommun och ett i Leksands kommun. Storleken varierar från 1,6 till 3 hektar.

Vid den rutinmässiga uppföljningen av föreläggandena har Skogsvårdsstyrelsen konstaterat att föryngringsåtgärder inte utförts eller varit otillräckliga.

Enligt Skogsvårdsstyrelsens taxeringar uppgår antalet plantor till mellan 5 och 25 procent av det som anges som det minsta tillåtna.

Skogsvårdsstyrelsen hemställer därför att länsrätten dömer ut viten på 4 000 till 15 000 kronor.

Vitesbeloppens storlek ligger i nivå med kostnaderna för de nödvändiga återväxtåtgärderna.

Även om domstolen dömer ut vitena kvarstår kravet på återbeskogning. Det innebär att skogsägarnas kostnader riskerar att bli dubbelt så höga som nödvändigt.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons