Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skatten höjs inte i Falun

Annons

Vi ska för dessa pengar motsvara högt ställda krav och leverera så mycket service och välstånd som möjligt. Vi kommer inte att höja skatten under resten av den här mandatperioden, utan gör nu allt för att klara en bra verksamhet med de resurser vi har i dag.

Alla Falubor tjänar på att kommunen har en sund ekonomi i balans. I den budget för 2005 som kommunfullmäktige ska besluta om den 10 juni, och som de olika nämnderna sedan ansvarar för, finns i princip inget utrymme för nysatsningar.

Vi tror att det finns förståelse för detta, då vi samtidigt garanterar personalnivån i skolan genom de så kallade "Wärnersonpengarna". Vi kommer också att följa utvecklingen inom äldreomsorgen så att kvalitén upprätthålls när boenden omvandlas och andra förändringar blir nödvändiga.

Trots de kärva tiderna är det oerhört viktigt att satsa en del resurser på förebyggande verksamhet. Vi satsar tre miljoner kronor extra på omsorgen om familjer, unga och missbrukare. Där ökar behoven mer än vi trott, och detta måste vi ta på allvar. Antalet elever i grundskolan passerar nu en topp som innebär att vi under några år framöver kommer att få påtagligt färre elever.

Järlindsskolan och eventuellt någon ytterligare skola kommer därför att stängas de närmaste åren för att på så vis få mer pengar över till själva verksamheten. Skolan tillförs också 18,4 miljoner kronor utöver flerårsplanen, som är en vidaretransport av statliga bidrag för att kunna anställa fler vuxna i skolan.

Trots bristen på resurser för nysatsningar, finns ändå glädjeämnen. Vi fortsätter också vårt arbete att få ut mer av de befintliga resurserna. Några exempel:

r Hälsoläget i kommunens organisation har förbättrats. Vi ska se till att den trenden håller i sig. Det är också viktigt att alla Falubor får ett hälsosamt liv.

r Fler ska kunna erbjudas heltid och flexibla arbetstider. Det här är viktigt för att kommunen ska vara attraktiv som arbetsgivare. Ett årsarbetstidsavtal ska finnas klart inom några månader och då kan många av kommunens anställda få dessa erbjudanden.

r Organisationen ska bli tydligare, mer samverkansinriktad och effektivare. Därför kommer vi i september att lägga fram ett förslag på hur kommunens framtida organisation ska se ut.

r Kommunens inkomstsida ska förstärkas. Turistnäringen har de senaste tre åren växt med 100 arbetstillfällen som givit kommunen skatteinkomster. Vi fortsätter därför satsningen på världsarvet och vårt turistbolag för att få fortsatt tillväxt.

r Nya bostäder behövs i ett Falun som växer! I dagarna inleds bygget av 65 lägenheter i Britsarvet och i centrum omvandlas kontor till 23 lägenheter. Vi har också som mål att det ska byggas 40 nya villor varje år i kommunen. Många attraktiva tomter kommer inom kort ut till försäljning.

Budget för 2005 innebär ett resultat på knappt 31 miljoner kronor, vilket motsvarar vad det kostar att hålla kommunens verksamhet igång under fyra dygn.

För att klara av förändringar inom olika behovsgrupper och i omvärlden, är detta ett minimum. Trots bistra tider så finns framtidstron här, och kommunen växer.

JONNY GAHNSHAG,

DAN WESTERBERG,

JAN LINDHOLM

Kommunalråden Jonny Gahnshag (s) och Dan Westerberg (c) är ordförande respektive vice ordförande i kommunstyrelsen. Jan Lindholm (mp) är ledamot i kommunstyrelsen samt gatu- och parkstyrelsens ordförande.

ANNA KLINTASP

Mer läsning

Annons