Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skattemiljoner finansierar Spendrups nya plockcentral

Annons

Detta framkom vid tisdagskvällens samrådsmöte i Parkenskolan i Grängesberg.

När tidningens utsände frågade de närvarande tjänstemännen och politikerna om kostnadskalkylen för området kunde ingen ge svar.

- Vi har i dagsläget inga som helst ekonomiska kostnadskalkyler gjorda, förklarade Jan Persson vid kommunens mark- och planenhet.

- Kommunen ska stå för samtliga kostnader vad gäller planering och iordningställande av området.

Detta gäller även den stora sprängningen och flytten av delar av ortens fjärrvärmenät.

Spendrups kommer med andra ord ännu en gång till "dukat bord" på skattebetalarnas bekostnad?

På den frågan ville ingen svara. Helt klart är att den ekonomiska biten är oerhört känslig för de ansvariga. De cirka 40 arbeten, som den nya anläggningen ska generera, kan komma att kosta tiotals miljoner skattekronor för kommunen.

Kanske inte så märkligt om Spendrups logistikchef, Jörgen Forsberg, satt och mös på sin stol!

Med tanke på att ytterst få personer av allmänheten är berörda, av det runt 7 500 kvadratmeter stora område som är aktuellt, handlar det om ett enkelt planförhållande.

Beslutsgången går då betydligt snabbare än vid ett traditionellt bygglov och detaljplanering.

Det fanns dock kritiska röster bland de fyra (!) personer från allmänheten som var närvarande.

- Förra gången som det sprängdes berg på området fick vi boende betydligt kraftigare nordvindar. Nu vill vi ha planteringar av barrträd som bromsar vinden.

- Jag vill ha skriftligt på att inga sprängningar får förekomma under helgerna. Om så sker måste kommunen se till att vi får bo på annan plats, underströk Per Eriksson med skärpa.

Göran Eriksson vid miljö- och hälsoförvaltningen liksom gatuchefen Christer Lindberg noterade inlägget i sina block.

Ett 50-tal p-platser kommer att försvinna från parkområdet. Ingen kommer i framtiden att kunna se Folkparken från riksvägen om man kommer söderifrån.

De runt tio meter höga fasta byggnaderna och lagertälten kommer att skymma den högra sidan.

- Visst kommer det att bli en visuell försämring men vi kommer att återställa större antalet av p-platserna på annat område, lovade stadsarkitekten, Göran O Sundell.

- Dessutom blir det frågan om ett antal handikapplatser.

Förutom att 20 000 kubikmeter berg ska sprängas tvingas kommunen även att lägga om runt 80 meter ledning för fjärrvärmen.

Inte ens den kostnaden är beräknad av tjänstemännen.

Den 10 juni får Spendrups bygglov. Förhoppningsvis vet vi även då hur många skattekronor som kommunen tänker att plöja ned för att bereda väg för bryggeriet.

Handlar det om 10, 20 eller ännu fler tiotals miljoner kronor?

HARALD LOHSE

Mer läsning

Annons