Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skarp revisorskritik

Annons

- Budgeten ska innehålla ett fåtal men tydliga mål som harmonierar med tillgängliga medel, skriver revisorerna Hans Gåsste, Anders Hvittfeldt, Johanna Sammeli och Ann Lissåker vid KomRev, som ingår i revisionsföretaget Öhrlings Pricewater Coopers.

- För att uppnå balans krävs tydliga politiska prioriteringar. Vi delar kommunstyrelsens uppfattning i verksamhetsberättelsen att obalansen i ekonomin beror på svårigheter att besluta om nerdragningar, heter det vidare i granskningsrapporten.

- Vi kan också konstatera att respekten och följsamheten mot den av fullmäktige fastställda budgeten har varit dålig inom vissa nämnder.

Socialnämnden står för den största avvikelsen med minus 24,2 miljoner kronor, följd av barn- och utbildningsnämnden med minus 10,2 miljoner kronor.

Avsikten med skattehöjningen 2003 var att skapa ett ekonomiskt handlingsutrymme för att genom omstruktureringsåtgärder skapa en ekonomi i balans. Det har inte lyckats. Resultatet för 2003 samt budgetprognosen för första kvartalet 2004 visar fortsatta underskott i storleksordningen 21 miljoner kronor.

Information om kvalitet och måluppfyllelse saknas för de flesta verksamheterna, konstaterar revisorerna.

Av de kommunala bolagen är det endast Moraparken AB som får "guldstjärna" för att ha följt kommunens anvisningar gällande verksamhetsberättelsen.

Kommunens redovisning av sjukfrånvaro får "bock i kanten". Det är inte tillfredsställande att beräkningsgrunderna har ändrats, så att det inte går att jämföra bakåt i tiden.

I dag, onsdag, offentliggörs nästa revisionsrapport, den från kommunrevisorerna.

BERIT OLARS

Mer läsning

Annons