Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ska mark kunna "stjälas

Annons

Den 16 juni ska riksdagen ta beslut om den så kallade ledningsrättslagen.

Med anledning av denna lag, fick tidningen en insändare från "Jan och Marie". Tidningen lät deras fråga gå vidare till Dalarnas riksdagsledamöter.

Vi skriver detta öppna brev med anledning av att du har fått ett förtroende från oss väljare, att representera oss i Riksdagen.

Nu stundar beslut om ändringar i ledningsrättslagen som innebär att mark kan tas i bruk, "stjälas", av kommersiella intressen vars verksamhet starkt kan ifrågasättas.

Vi har redan ett fungerande telekommunikationssystem - GSM. Ändringen av ledningsrättslagen gör det möjligt för telekomindustrin att med lagens hjälp kunna stjäla mark från fastighetsägare till sina mastbyggen. Vilken annan bransch kan bära sig åt så?

Än värre är att den som blivit av med sin mark, ändå kan bli ersättningsskyldig genom skadestånd på grund av grannars sänkta fastighetsvärden eller påvisad ohälsa genom strålning.

Den som inte vill ha en mobilmast på sin mark/fastighet måste ha rätt att säga nej. Äganderättsprincipen sätts annars ur spel. Vi anser att detta är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Detta är knappast försvarbart i ett demokratiskt Sverige.

Vi vill veta om du kommer att rösta för eller emot ändring av ledningsrättslagen den 16 juni.


Så här röstar Dalarnas riksdagsledamöter


Lennart Fremling (fp):
Röstar: ja
Motivering: Jag accepterar regeringens förslag. Det följer samma expropriationsprinciper som redan gäller andra angelägna allmänna intressen (vatten, avlopp). Ledningsrättslagen ersätter inte bygglovsprövningen, där hälsoaspekter beaktas.


Per-Erik Granström (s):
Röstar: ja
Motivering: För människors möjlighet att kommunicera med varandra, företag och med samhället, exempelvis polis och räddningstjänst. Med byggnadslovskrav garanteras att hänsyn tas till natur och boende.


Rolf Gunnarsson (m):
Röstar: -
Det finns ingen anledning, som jag nu ser det, att införa en tvångslagstiftning.


Barbro Hietala Nordlund (s):
Röstar: ja
Motivering: Dalarnas folk behöver bra kommunikationssystem där man enkelt kan nå varandra och resten av samhället. För ett tryggare samhälle med öppnare gränser.


Kenneth Johansson (c):
Röstar: Äganderätten ska värnas.
Motivering: Modern mobilkommunikation i hela landet är avgörande för tillväxt och utveckling. Äganderättsfrågor och strålningsrisker måste tas på största allvar. En översyn av ersättnings- och ägarfrågorna ska göras, där äganderätten ska värnas, före ny lag. Mer forskning om strålningsriskerna krävs och försiktighetsprincipen ska gälla.


Ulrik Lindgren (kd):
Röstar: ja
Motivering: Förslaget möjliggör ett samnyttjande av masterna, vilket betyder färre master. Masterna sätts upp på de för kommunikationen bästa möjliga punkterna vilket leder till mindre strålning.


Hans Unander (s):
Röstar: ja
Motivering: För en effektiv infrastruktur, där samutnyttjade master ger människor möjlighet att kommunicera med varandra, företag och samhälle och skapar bättre kommunikationer mellan polis och räddningstjänst.


Fotnot: Vänsterpartisten Anders Wiklund och miljöpartisten Kerstin-Maria Stalin har inte inkommit med svar.

JAN OCH MARIE

Mer läsning

Annons