Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sjukvården i fokus

Annons

Varje år genomför Landstinget Dalarna ett antal befolkningsträffar runt om i länet då de träffar allmänheten, informerar och svarar på frågor om sjukvården.

Endast sex personer hade letat sig till församlingshemmet i Vikmanshyttan. Dålig annonsering antogs ligga bakom den dåliga uppslutningen.

Däremot var elva landstings- och kommunpolitiker närvarande för att låta sig grillas.

Efter en inledande presentation av de närvarande tog Jens Beronius, tjänsteman tjänsteman vid hälso- och sjukvårdsnämnden till orda och konstaterade att det pågår utveckling inom många områden inom sjukvården och att behovet av hälsovård är större än befintliga resurser.

- Det görs allt mer inom sjukvården än för 15-20 år sedan, sade han. Och det kommer att göras ännu mer i framtiden.

Att 80 av landstingets cirka 450 vårdplatser ska bort är inte en situation unik för Dalarna, så är situationen inte bara i resten av landet, utan i hela västvärlden.

- I stort är det en bra utveckling, säger han. Kan belastningen läggas på öppenvården, utan att patienten behöver läggas in, är det utmärkt.

Han menade dessutom att det i södra Dalarna redan gjorts mycket för att få budgeten i balans.

- Här var man tidig att anpassa sig efter de förutsättningar som gavs, menade Claes-Göran Björck, närsjukvårdschef för södra Dalarna, närsjukvården i Avesta/Hedemora har därför blivit något av ett mönster för närsjukvården i övriga Dalarna.

För att kompensera bortfallet av vårdplatser menar han också att hemsjukvården ska utvidgas och förbättras och att ett nära samarbete med kommunerna är viktigt.

- Det finns en utredning som föreslår att all hemsjukvård ska skötas av kommunen, utom läkarinsatser, de ska skötas av landstinget, inflikade Jens Beronius.

Innan utgången av 2007 ska landstingets budget vara i balans. 75 miljoner kronor ska sparas. Inga datum för när strukturförändringarna ska genomföras är inte fastslagna.

- Men dagkirurgin i Avesta kommer inte att kunna vara öppen efter årsskiftet, sade Claes-Göran Björck.

Men hävdade att nedläggningen inte hotar befolkningen i södra Dalarna, eftersom dagkirurgin är till för hela länet. Patienter och läkare kommer till Avesta, nu blir ordningen bara omvänd, patienter från dessa delar av länet får åka till Falun.

Trots få åhörare ställdes en del frågor, bland annat om politikerna lyssnade till "vanliga" människor synpunkter på hur sjukvården ska bedrivas. Vilket både s-politikern Hans Larsson och Jonas Carlgren (m) hävdade att man gör.

- Naturligtvis lyssnar vi, sade Jonas Carlgren. Men beslutsvägen från ord till handling kan vara lång.

Den eventuella privatiseringen av Avesta lasarett kom också upp på bordet, och både Owe Ahlinder (c) och Jonas Carlgren, pratade sig varma för det alternativet.

- Det är ett sätt att säkra sjukvården för framtiden, menade Owe Ahlinder, vice i hälso- sjukvårdsnämnden.

- Jag ser det som en utvecklingsmöjlighet, en framtida säkring för sjukvården i södra Dalarna, sade Jonas Carlgren.

Stafettläkarna vara eller icke vara diskuterades, men panelen kunde snabbt konstatera att dessa är ett nödvändigt ont eftersom det finns tillräckligt med läkare i länet.

På Hedemora vårdcentral har man dock hittat en godtagbar lösning i väntan på fasta läkare. Genom kontakter med läkarförmedling anlitar man ett begränsat antal stafettläkare, vilket innebär att de återkommer med jämna mellanrum. Krav ställs dessutom på att de ska vara utbildade distriktsläkare.

- Men trots stafettläkarna klarar vi läkarbudgeten i landstinget hävdade Claes-Göran Björck.

EVA LANGEFALK

Mer läsning

Annons