Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sjukvård, svek och uteblivna debatter Debattera ännu mera

Annons

Av årets 365 dagar, har tidningen kommit ut 303, men antalet debattartiklar har varit fler; 316 stycken, beroende på kortare genmälen i olika debatter.

Debattåret inleddes den 2 januari med att Annika Rullgård funderade över "Kyrkans roll i vargfrågan". Under året kom åtskilliga inlägg om vargens vara eller icke vara, men debatten gick i stå. Båda sidors argument bara upprepades och dessa inlägg publicerades aldrig.

Men den 23 augusti skrev Mikael Carlstein om sin uppfinning, en hundväst, under rubriken "Så kan vargen och tamdjuren samsas". Märkligt nog genererade inte denna artikel ett enda inlägg. Vill inte vargvänner/varghatare finna en lösning på konflikten?

Två frågor har dominerat året. Skolan, från småskola via friskola till högskola, har avhandlats i 24 artiklar och nästan varje månad har haft sin skolartikel. Den andra frågan är givetvis sjukvården. Hur den ska skötas har beskrivits i 19 inlägg.

Ett av dessa inlägg publicerades den 8 september under rubriken "God sjukvård en livsviktig uppgift". Frågan är hur många röster den artikeln gav avsändaren, Dalarnas sjukvårdsparti inklusive Ken Swedenborg, vid valet den 17 september? Men dagen före valet, den 16 september, fick ingen partiföreträdare komma till tals utan Berndt Eckerberg skrev om rösträtt och konstaterade att vi skulle få ett "Annorlunda samhälle om barn får rösträtt".

Förvånande nog var det endast några insändarskribenter som reagerade på denna intressanta aspekt. Politikerna var möjligen slutkörda efter valrörelsen. Men nu borde det vara läge att diskutera frågan. Eckerbergs artikeln kan läsas på nätet i vårt arkiv.

En annan trogen fråga är kommunikationerna till och från vårt län. Totalt 13 inlägg har publicerats. Energiförsörjningen och kärnkraft är återkommande ämnen och en gissning är att debatten 2007 kommer att i hög grad präglas av detta ämne.

Bland de uteblivna debatterna finns EU-medlemskapet. Endast några inlägg med EU-anknytning har förekommit, bland annat en maning från Svante Ivarsson redan den 13 januari under rubriken "Tappa inte EU-frågorna under årets valkäbbel".

Givetvis har politikerna dominerat. Under ett valår är debattsidan än mer intressant för att föra ut politiken. Flitigast har Peter Hultqvist (s), varit flitig. Elva artiklar bär hans signatur, för det mesta i ensamt majestät, ett par gånger tillsammans med partikamrater. På andra plats efter Peter H återfinns Kenneth Johansson (c) och Ulrik Lindgren (kd). Den förre är kvar i riksdagen men Ulrik Lindgren åkte ut. För övrigt var han flitigast under 2005. Rolf Gunnarsson (m) har bidragit med sju, Jan Lindholm (mp) med sex, Camilla Lindberg (fp) fyra och Lennart Fremling (fp), tre. Notabelt är att förra mandatperiodens s-riksdagsledamöter har varit tämligen osynliga. Två artiklar har kvintetten skrivit.

Bland länspolitikerna delas förstaplatsen mellan Lars Wennås (fp) och Katarina Gustavsson (kd). De båda står för sju bidrag var. Ulla Olsson (m), Birgitta Sacrédeus (kd), Leif Lindström (v), Ann-Catrin Lofvars (mp) har skrivit fyra var och tre bidrag har kommit från Monica Brun (fi), Lisbeth Mörk Amnelius (dsp) och Jan Wiklund (m).

De politiska sekreterarna inrättades från och med i år i landstinget och har förekommit, särskilt efter valet. Åsa Nilser (fp) och Niklas Henriksson har fyra inlägg var, Sofia Knöös (s) och Birgitta Lundkvist (v) tre var.

Katarina Gustavsson är "som vanligt" är den flitigaste kvinnan. Annars har fördelningen mellan kvinnor och män fortfarande slagsida. Totala antalet debattörer var 263 under första halvåret och märkligt nog lika många under andra halvan.

Från januari till och med juni var kvinnorna 94 stycken vilket innebär 35,7 procent jämfört med blott 21 procent samma tid 2005.

Men andra halvåret var dystrare. Då sjönk siffran till 30 procent och räknat på helår är utgör kvinnorna 32,8 procent av debattörerna vilket är en glädjande ökning från 29 procent år 2005.

När når vi 50 procent?

KARIN ROSENCRANTZ BERGDAHL ÄR DEBATT- OCH INSÄNDARREDAKTÖR, LEDARSKRIBENT OCH KRÖNIKÖR I TIDNINGEN

Mer läsning

Annons