Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Siktar ekonomisk kris

Annons

Den borgerliga oppositionen siktar en ekonomisk kris för Malungs kommun om inte de som håller i skutans roder kraftfullt börjar att lägga om kursen. Det framgår av den samlade borgerlighetens gemensamma yttrande över nästa års kommunbudget.

- I år räddas situationen av tillfälliga ekonomiska förstärkningar, som obudgeterad tomtförsäljning i fjällen. Det är ingen lösning som duger på sikt. Kommunens ekonomi bygger också på lösa förhoppningar om extra statliga anslag även i framtiden, menar de fyra borgerliga partiernas företrädare.

Till skillnad från i grannkommunen Mora försöker de borgerliga politikerna i Malungs kommun i alla fall att dra åt samma håll för att få ett maktskifte vid nästa val. Det gemensamma budgetyttrandet är ett steg på den vägen.

I yttrandet angriper borgarna kommunens stora verksamheter i egen regi, som man anser är ett hinder för att tjänstesektorn ska kunna utvecklas i kommunen.

- Fler kommunala sektorer måste öppnas för alternativa entreprenader. Det ger näringslivet underlag för expansion. Kunderna, medborgarna, måste få valmöjligheter. De kommunanställda måste ges alternativ till kommunal anställning såsom annan anställning eller arbete i egen regi, menar de borgerliga partierna.

De pekar på att kommunens likviditet, tillgång på pengar, faller kraftigt framöver och hävdar att den politiska sosse-vänstermajoriteten förefaller att stå handlingsförlamad inför detta synnerligen oroande faktum.

Bättre arbetsorganisation och personalpolitik inom kommunen krävs för att minska de höga kostnaderna för sjukfrånvaro och vikarier.

Kommunens egen verksamhet med bilverkstad, tvätt och städning ska avvecklas och överlåtas till andra krafter. Kommunens stora fordonspark ifrågasätts och anses bör bli föremål för granskning.

Fastighetsförvaltningen inom kommunen och bostadsbolaget Malungshem måste en gång för alla samordnas för att minska kostnaderna. Den kommunala räddningskåren i Sälen vill man lägga ner och ersätta med en upphandlad privat räddningstjänst som kombineras med säkerhet- och bevakningsjobb.

Den gjorda organisationsutredningen för kommunen kasseras och måste göras om med syfte att samordna och spara kostnader.

Kommunala skogen är ett kärt och återkommande ämne för de borgerliga partierna. De menar att avkastningen är lägre än inflationen och därmed en förlust för kommunen. De borgerliga kräver en avkastning minst i inflationsnivå, annars ska skogar säljas.

En styrgrupp för Malungs resurs- och framtidscenter vill man tillsätta och där ska näringslivets sektorer vara representerade för att öka förankringen i näringslivet.

Malung behöver snarast ett nytt hotell och här ser de borgerliga i första hand att det sker en privat etablering, men hotellet kan också få ingå i Malungshems strukturplan.

Folkparken Orrskogen är ett kapitel för sig. Parken är i akut ekonomisk kris men anses ha stor betydelse för Malung. Nu vill man utreda ägarförhållandena och de ägare som finns måste tillsammans ta sitt ansvar för parken. Fjärrvärme kan vara ett sätt att minska driftkostnaderna.

Skinnarspelet, som borgarna tillmäter stor och viktig betydelse även om det är kostsamt, bör få en egen ekonomi utanför parkens ändå ansträngda budget.

ANDERS MOJANIS

Mer läsning

Annons