Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sexutnyttjat barn fick skadestånd sänkt för

Annons

I tingsrätten dömdes en 33-årig Falubo till tre års fängelse för grovt sexuellt utnyttjande av ett då sju år gammalt barn. Domen baserar sig på den gamla sexualbrottslagen. Mannen dömdes i tingsrätten att betala 225 000 kronor i skadestånd, där 130 000 kronor gällde sveda och värk.

I hovrätten sänktes skadeståndet för sveda och värk till 30 000 kronor, det schablonbelopp som Brottsoffermyndigheten tagit fram. I sitt överklagande yrkade barnets ombud på höjt skadestånd. I sin prövning tog Högsta domstolen endast upp frågan om skadeståndets storlek. Resultatet blev att Hovrättens belopp nu fastställdes av HD, som i sin prövning endast tog upp frågan om skadestånd för sveda och värk. Barnet har alltjämt samma rätt till de 155 000 kronor i hovrättsdomen som gällde kränkning.

Frågan om skadeståndets storlek var principiellt viktig för HD eftersom det saknades bevis på hur barnet skadats genom brottet.

-Problemet är att det är den som drabbats av skadan som ska bevisa skadans omfattning. I de fall där det inte finns någon bevisning måste man ha regler för detta, säger justitierådet Severin Blomstrand, som deltog i beslutet.

Bevisning i form av läkarintyg eller andra tekniska bevis på skador saknas ofta, eftersom det kan ta lång tid innan övergrepp mot barn blir kända och utreds.

-Denna schablon får godtas men den får inte användas om det finns andra omständigheter, som till exempel att övergreppen skett under lång tid.

Brottsoffermyndighetens ersättningsnivå delas av bland annat försäkringsbolag.

-Det verifierar det som gäller bland annat hos oss. Nu har man HD:s ord på att man ska döma enligt den här regeln, säger Margareta Bergström, chef för Brottsoffermyndigheten.

Men i fall där barn utsätts för övergrepp är oftast skadeståndet för kränkning av större betydelse. Där har det debatterats kring om domstolarna gjort för låga bedömningar av skadeståndets belopp i samband med att den nya sexualbrottslagen trädde i kraft.

-Det är intressantare att se vad HD säger ska gäller för kränkning i den här typen av brott, säger Margareta Bergström.

CARL-MAGNUS FAGERHOLM

Mer läsning

Annons