Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ser lands-tinget ljuset

Annons

Det lika kortfattade som enkla svaret är att de organiserat sitt arbetssätt efter patientens behov och börjat mäta verksamhetens olika delar. Inspirationen och förebilden kommer från en helt väsensskild verksamhet, nämligen från lastbilstillverkaren Scanias framgångsrika organisationsarbete.

Receptet för Jönköpings landstings förbättring är lika enkel som självklar. En förutsättning är att hela tiden mäta sitt resultat. Man mäter och analyserar bland annat tillgänglighet, patienttillfredsställelse, vårdkostnad, upplevd livskvalitet, felmedicinering, personalomsättning och sjukfrånvaro.

Vid täta regelbundna möten redovisar ansvariga sina mätresultat vilka stäms av mot uppsatta mål. Många involveras. Ansvar och befogenheter har delegerats till den som leder och kan påverka utvecklingen på aktuell nivå.

- Det går att göra otroligt mycket i befintlig verksamhet bara genom att ändra arbetssätt och tänka nytt, säger landstingsdirektör Sven-Olov Karlsson i en intervju i Dagens Industri. Man påpekar att det handlar om nya attityder, inte om mer resurser.

Jag tror att nyckeln till framgången för landstinget i Jönköping ligger i deras prestigelösa förhållningssätt. Ledningen insåg problemet. Man agerade som en entreprenör och sökte utanför "ramen" efter idéer. Man hittade en ny förebild hos Scania. Man såg det andra inte ser.

När väl förebilden var definierad gick man till ett genomförande och satte igång ett genomgripande förändringsarbete. Varför anammar inte alla landsting samma självklara metodik?

Scania i Falun har fyllt 30 år. Grattis! Det har varit spännande utveckling, ingen självklar succé utan en framgång tack vare kloka insikter och strategiska beslut av många i ledande och ansvarig ställning samt ett konsekvent förändringsarbete tillsammans med alla medarbetare.

Jag är övertygad om att ledningen för Landstinget Dalarna är välkomna att besöka Scania i Falun för att lära av dem. Kanske har man redan varit där någon gång men då är det dags för en "återremiss" eftersom den första "behandlingen" inte räckt till.

Varför tar man inte tillfället och uppvaktar den nyblivna 30-åringen som dessutom minskat olycksfallen samt sänkt sjukfrånvaron och därmed avlastat landstinget.

Varför har Svenskt Näringsliv i Dalarna synpunkter i frågan? Jo, vi har nyligen frågat 147 små och medelstora företag i Dalarna och 84 procent av dem redovisar att de drabbas hårt av landstingets oförmåga att leverera vård i rimlig tid.

Företagens medarbetare tvingas till onödigt lidande och långa sjukskrivningar i väntan på utredning och behandling. Under tiden drabbas företagen av onödiga kostnader såväl för del av sjuklönen till den sjuke som för ersättare och vikarier.

Ska vi lyckas skapa den Fördel Sverige som vi i Svenskt Näringsliv menar är en förutsättning för fler företag och jobb, det vill säg för framtida tillväxt och välfärd, så måste den offentliga vården ta sitt ansvar. Resultaten från Jönköping visar att det finns ett ljus i tunneln. Frågan är bara - har Landstinget Dalarna sett något ljus, eller ser man bara tunnlar?

CARL STRÖM

Carl Ström är regionchef, Svenskt Näringsliv, Dalarna

Mer läsning

Annons